Even bijpraten over insecten en bestrijding

Insecten en voedselveiligheid gaan niet samen
Zeker in de warme tijd van het jaar moet je extra opletten. Een basisvoorwaarde voor schoon en voedselveilig werken is ervoor zorgen dat plaagdieren (sommige hygiënecodes gebruiken de term “ongedierte”) geweerd worden uit het voedsel en uit de bereidings- en verkoopruimtes. Met betrekking tot het vrijhouden van ons eten van ziekteverwekkers scharen we knaagdieren, vogels en kruipende en vliegende insecten onder plaagdieren. In het kader van HACCP moet elk bedrijf een plan hebben en uitvoeren om plaagdieren te voorkomen (een plaagdierbeheersplan). Terwijl wij ons zorgen maken om de teruggang van insecten in de natuur en juist graag meer insecten willen zien, ja zelfs insecten gaan eten als alternatieve eiwitbron moeten we voor veilig voedsel anders denken. Insecten hebben het voordeel ten opzichte van bacteriën dat we ze kunnen zien vliegen of kruipen en dus snel kunnen ingrijpen bij ongewenste aanwezigheid. Soms mag je zelf bestrijden maar al gauw moet je er een professioneel plaagdierbestrijdingsbedrijf bij halen. De hygiënecode geeft instructies.

Ongedierte, wat moeten bedrijven doen?

Werkingsmechanisme van pyrethrumextract in muggen onderzocht

Voor mensen kunnen muggen gevaarlijk zijn. Muggen kunnen ziektes overbrengen. Daarom worden ze in bepaalde situaties bestreden met insecticiden en afweermiddelen. Wereldwijd wordt daarbij Pyrethrumextract gebruikt.

Pyrethrumextract is een natuurlijk neurotoxisch insecticide. Er is onderzoek gedaan naar de werkingsmechanismen van pyrethrumextract in muggen. De resultaten zijn van toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie synthetische afweermiddelen tegen muggen en andere vectoren die ziektes overbrengen op mensen.

Pyrethrumextract is afkomstig van de Chrysanthemum (Tanacetum cinerariifolium). De werkzame stof van dit natuurlijke insecticide is het neurotoxische pyrethrine. Het synthetische pyrethroïde is hieraan verwant. Het was al bekend dat deze stoffen als insecticide werken door verlamming van het organisme. Het mechanisme van de afwerende werking van pyrethrumextract was tot nu toe echter onbekend.

Het blijkt nu dat zowel pyrethrine als een andere component ((E)-β-farnesene (EBF)) van pyrethrum in muggen zorgen voor een activatie van de olfactorische (geur) receptorneuronen. De onderzoekers concluderen dat de afwerende werking van pyrethrumextract wordt veroorzaakt door het synergistisch dual-target werkingsmechanisme van deze twee componenten in het pyrethrumextract.

Door dit werkingsmechanisme beter te begrijpen, kunnen middelen tegen muggen en andere vectoren die ziektes overbrengen op mensen verder ontwikkeld worden.

Thuis begin je natuurlijk met het voorkómen van overlast door steekmuggen. Buiten moeten broedplaatsen voor muggen geëlimineerd worden waar het kan en vogels en vissen eten larven en muggen. Overlast binnen kan verminderd worden door ventileren, horren plaatsen, slapen onder een klamboe. Het licht uit laten schijnt niet te helpen. Goede informatie is te vinden op de website van het laboratorium voor Entomologie van de WUR.

Bron: Kennisnetwerk Biociden