En hoe scoort de supermarkt?

Het werk in de supermarkt heeft het afgelopen jaar enorm onder druk gestaan. Een groter contrast met de Horeca kon er niet zijn. Vaak was men in de winkel allang blij wanneer de schappen en koelingen gevuld waren, men stond in een overlevingsstand. Onder deze druk is het begeleiden en controleren naar achteren verschoven.

Nu het tij is gekeerd, liggen ook hier kansen om te scoren.

Onze inspecteurs constateren vooral kleine slordigheden die erin geslopen zijn. De winkels zien er qua hygiëne op het eerste oog tip top uit. Wanneer we wat beter gaan kijken, dan zien we dat vooral de wat moeilijker te bereiken plekken wat achter blijven in de schoonmaak; zoals onder werkbanken en stellingen. Navraag bij de verschillende medewerkers leert ons dat men niet altijd voldoende tijd neemt voor de dagelijkse en wekelijkse schoonmaak. Mogelijk ook bij het inwerken net even te weinig tijd besteed aan de juiste methode en inwerktijd.

Een andere slordigheid is dat de kennis van een CCP er wel is, maar dat bijvoorbeeld de tijd om zaken op te schrijven niet meer genomen wordt. Denk hierbij aan registraties van temperatuur die naar een lagere frequentie zijn verschoven.

Ook bij het vakken vullen hebben we een aantal reminders. Er zijn een aantal productgroepen waar aparte eisen voor gelden; hier komen wij in de praktijk nogal eens afwijkingen tegen. Voor zuigelingenvoeding nr 1 geldt dat het product nooit over datum mag zijn en er niet met de prijs gestunt mag worden.

Juist in Coronatijd stond instructie en controle onder druk, waardoor bij nieuwe medewerkers kennis ontbrak. Hierdoor kwamen wij afwijkingen tegen, zoals melkpoeder nr 1 in de actiebak. Ook voor eieren geldt een aangepaste instructie; deze moeten een week voor het verlopen van de datum uit het schap gehaald worden. Ook hier is extra controle en instructie nodig.

Wat de coronatijd wel gebracht heeft is een groter besef van hygiëne, zowel bij medewerkers als klanten. Door hygiëne hoog in het vaandel te hebben kunt u klanten winnen. Gaat u scoren?