EIERSCHANDAAL EN DE NASLEEP!

Het eierschandaal rond het gebruik van fipronil in kippenschuren heeft deze zomer de gemoederen flink beziggehouden. Alle eieren uit de supermarkt en de consument kan weer gerust een eitje kopen. Probleem voor de voedselveiligheid is opgelost, zou je denken. Maar dan vergist u zich. De eierleveranciers, die hun stallen behandeld hebben met het verboden middel fipronil, moesten hun aanwezige eieren vernietigen. Nu zijn deze bedrijven door de NVWA gesommeerd om hun afnemers op de hoogte te stellen dat zij mogelijk besmette eieren in de handel hebben gebracht. De eieren zijn allemaal voorzien van een unieke code en daarmee is vast te stellen of u een besmet ei in huis hebt. Fipronil is een verboden stof en kan in lage concentraties schadelijk zijn voor de gezondheid van kinderen. In de “Meldwijzer NVWA onveilige levensmiddelen “staat dat een ondernemer die een grondstof heeft ontvangen met daarin een schadelijke stof dit moet melden aan de NVWA. Heeft uw eierleverancier u aangeschreven met de melding dat er mogelijk fipronil in de geleverde eieren heeft gezeten en u opgedragen uw voorraad hierop te controleren, dan hebt u ook meldingsplicht naar de NVWA. U dient de NVWA in kennis te stellen dat u deze eieren in huis hebt gehad en wat er met die eieren is gebeurd (Track and Trace). Het is een plicht van elke ondernemer om, in geval van een voedselcrisis, ervoor te zorgen dat mogelijk schadelijk product niet worden aangeboden aan de consument. U als verwerker van de eieren van een leverancier moet dus nagaan of er nog gerechten in de koelkast, diepvries staan waar die “besmette eitjes” in verwerkt zijn. Het niet melden van “onveilige producten” aan de NVWA wordt bestraft. Kijk op de site van de NVWA om je te melden als je een eierleverancier hebt die “besmette eieren” heeft geleverd.