EERSTE ERVARING MET HANDHAVINGSBELEID VWA

‘Niet het kruisje op een aftekenlijst is het bewijs dat er goed wordt gewerkt, maar de kennis van het personeel ter plaatse. Is een medewerker bekend met het hygiëne risico en hoe dit moet worden beheerst, en voert hij/zij dit in praktijk uit?’ Belangrijke onderdelen in het nieuwe handhavingsbeleid van de VWA. Houwers Holtackers heeft haar inspecties op dit nieuwe beleid afgestemd. De eerste reactie van klanten op deze aanpak is positief.

Het beleid van de VWA is gebaseerd op de pijlers:

Kennis van de risico’s en de beheersmaatregelen in het proces.
Toepassing van de beheersmaatregelen in de praktijk.
Controle op de uitvoering van de beheersmaatregelen.
Inzetten van verbeteracties bij afwijking.
Vanaf 2008 is Houwers Holtackers begonnen met een nieuwe inspectiemethodiek gebaseerd op de nieuwe hygieneverordeningen die in Europa van kracht zijn. De hygiëneverordening EG 852/2004 is opgesteld vanuit een pakket van basisvoorzieningen aangevuld met specifieke procesbeheersmaatregelen. De basisvoorzieningen -de naam zegt het al- dienen in orde te zijn om veilig te kunnen werken. ‘In een vuile en slecht onderhouden keuken is de kans sowieso aanwezig dat het met de producten fout kan gaan.’ Voorbeelden van basisvoorzieningen zijn: een gesloten koellijn van bederfelijke producten, goed opgeleid personeel, een goed ingericht en onderhouden bedrijf, een correct uitgevoerde reiniging en desinfectie, adequate ongedierte wering en bestrijding.

Om te toetsen of het bedrijf aan de basisvoorwaarden en de procesbeheersmaatregelen voldoet is de inspectiemethodiek van HH gericht op kennis en toepassing van de hygiënecode voorschriften. Dit is geheel in lijn met de ontwikkeling bij de VWA. De nieuwe inspectiemethodiek geeft antwoord op hierbovengenoemde pijlers. De inspectie in algemene zin en het inspectierapport van Houwers Holtackers wordt van toegevoegde waarde voor ondernemers én wordt een managementinstrument voor bijvoorbeeld formulebeheerders in horeca, catering en retail.

Enkele reacties van ondernemers: ‘Diepgaander en leerzamer’; ‘Spiegeling van parate kennis en toepassing’; ‘Door deze werkwijze kan ik mijn bedrijf continue verbeteren en dat werkt op meer fronten door.’