EEN TROUWE RELATIE VERTELT…

Het IJshuisje in Beek (Lb) werd jaren gerund door trots eigenaar Dhr. van Dooren. Per 1-11-2010 geeft hij de leiding over aan zijn dochter en schoonzoon. Zij draaien al jaren mee en zijn reeds erg succesvol geweest met het opkopen van failliete ondernemingen en vervolgens deze binnen 2 á 3 jaar weer met succes te verkopen. Dhr. van Dooren spreekt met bewondering over zijn opvolgers. “Zij gaan het beter doen dan mij”, aldus van Dooren. Het definitief achterlaten van zijn levenswerk hoeft Dhr. van Dooren echter nog niet. Hij blijft betrokken en zal regelmatig nog kleine zaken afhandelen.

19 jaar geleden had Dhr. van Dooren als starter geen ervaring op hygienegebied. Op de beurs in Amsterdam is hij in contact gekomen met Houwers Holtackers. “De Voedsel en Waren Autoriteit had steeds minder tijd voor een ondersteunend gesprek. Hun bezoeken begonnen zich meer te richten op keuren. Houwers Holtackers vulde mijn behoefte toen perfect in”. Vanaf toen hebben er meerdere trainingen voor het personeel van het IJshuisje plaatsgevonden en werd er drie maal per jaar een inspectie uitgevoerd.

Als we Dhr. van Dooren vragen naar de wijzigingen die hij de afgelopen 10 jaar heeft meegemaakt op inspectiegebied is hij daar erg duidelijk over. Hij heeft behoefte aan de terugkeer van de wet omtrent HACCP kennis. “Kwaliteit is eigen verantwoordelijkheid, maar HACCP is veel te belangrijk om geen aandacht aan te besteden”. Dhr. van Dooren refereert tevens aan de Top 100 van goede bedrijven: “Het is niet acceptabel om bedrijven in deze lijst op te nemen die doorgaans niets aan HACCP doen. Personeel hoort de regels en hiermee de verantwoordelijkheden te kennen”.

Dhr. van Dooren ziet vooral op overheidsgebied wijzigingen in de gang van zaken rondom inspecties: “Als ik de afgelopen 10 jaar terugkijk zijn de inspecties van Houwers Holtackers up-to-date, worden afspraken nagekomen en ligt de focus op kennis. Ze ondersteunen mij en mijn medewerkers en spreken hen aan waar aandacht behoeft. Kennis van hygiene is voor mij een prioriteit. De inhoud van de inspecties van de VWA schieten voor mij tekort. De laatste jaren zijn de inspecties meer gericht op het waarnemen van risico’s en minder toelichting en ondersteuning. Vaak is het bezoek kort, is er geen tijd voor koffie en mist het teveel focus op omliggende punten”.

De inspecties bij het IJshuisje worden onaangekondigd uitgevoerd. Dhr. van Dooren geeft aan dat het hem niet veel uitmaakt “Werken met levensmiddelen dien je altijd naar behoren te doen”, ook bij een aangekondigde inspectie. Echter begrijp ik de achterliggende gedachte van een onaangekondigde inspectie maar al te goed. Op zo’n moment krijg je het beste beeld van de processen binnen een bedrijf”.

Als laatste vroegen wij Dhr. van Dooren wat hij voor hem persoonlijk belangrijk vond aan een inspectie. Een mooi antwoord volgde:
“Als zelfstandige krijg je nooit een schouderklopje. Zo’n rapport geeft je dan de voldoening en moed. Want een mooi resultaat, daar doe je het voor!”

Middels deze weg wil Houwers Holtackers Dhr. van Dooren bedanken voor de prettige samenwerking en het gestelde vertrouwen.