EEN NIEUW JAAR MET NIEUWE INZICHTEN

Het zelfcontrolesysteem van Houwers Holtackers is nu ruim een jaar in de lucht. Aan het einde van het jaar, als alle inspecties zijn afgerond, kunnen ook de management rapporten uitgedraaid worden.

Het Houwers Holtackers inspectiemodel geeft inzage op drie niveaus. Niveau 1 is de totaal score per filiaal of onderneming en geeft inzage welke bedrijven groen, oranje of rood zijn. Niveau 2 is op welke rubrieken (basisvoorwaarden en processtappen) tekortkomingen zijn geconstateerd. Het derde niveau is inzage in de rubriek of er kennisgebrek of een management probleem aanwezig is. Deze drie stappen tezamen is managementinformatie waarop gestuurd kan worden.

Moet een bedrijf meer investeren in opleiding en instructies of dient de kwaliteit van het middenkader verbeterd te worden?
Uit de voorlopige conclusies van de management rapportages blijkt dat de winst te behalen is in het verbeteren van het (middle) management.