DENK AAN DE SLAGROOM!

In onze nieuwsbrief van 21 maart hebben wij aandacht gegeven aan het grote aantal afwijkende resultaten van de slagroomonderzoeken. Nu de weergoden ons goed gezind zijn en Nederland langzaam naar de zomervakantie begint toe te leven, willen wij er toch nog eens op wijzen. De eerste resultaten zijn niet heel bemoedigend. Van de 43 onderzochte monsters is meer dan de helft afwijkend op aeroob kiemgetal en/of enterobacteriaceae. Onze inspecteurs besteden onderweg geregeld aandacht aan het goed reinigen van de machines, juiste middelen en gebruik daarvan en de handleiding van de machine nog eens doornemen. Naast al die praktische dingen is het ook goed om inzicht te hebben in wat aeroob kiemgetal en enterobactriaceae nu eigenlijk aan ons vertellen.

Aeroob kiemgetal afwijkingen kunnen ontstaan door:
– Te lang of op een verkeerde temperatuur bewaren
– Optreden van kruisbesmetting
– Onvoldoende (frequente) reiniging

Het eerste kan mogelijk ook komen doordat het laatste beetje slagroom aan het eind van de dag niet weggegooid of als eerst opgemaakt wordt. Oud met nieuw vermengen kan uiteindelijk zorgen voor een afwijking. Dit is een vorm van kruisbesmetting waar vaak niet aan gedacht wordt. Dat was gelijk het tweede punt.

Het laatste zou kunnen betekenen dat ondanks alle aandacht er toch een plaats in de machine is die niet goed uit elkaar gehaald of gereinigd wordt, waar oude resten zich opgehoopt hebben die zorgen voor een afwijking.

Enterobacteriaceae afwijkingen kunnen ontstaan door:
– Niet voldoende hygiënisch werken
– Optreden van kruisbesmetting
– Onvoldoende (frequente) reiniging

U ziet dat de oorzaken grote raakvlakken hebben met elkaar. Waar het bij aeroob kiemgetal vaak om een vergeten of verkeerde werkwijze gaat, gaat het bij entero’s altijd over onvoldoende bewust zijn dat hygiënisch werken belangrijk is om afwijkingen te voorkomen. Kijk eens van een afstandje hoe medewerkers zich gedragen of hoe zij met materialen omgaan.

De beste reiniging- en desinfectiemiddelen of schoonmaakplannen kunnen niet winnen van een gedraging die zorgt dat alles voor niets geweest is. Helemaal voorkomen is een utopie, maar iedereen bewust maken van de eigen invloed is een hele grote stap in de goede richting.