DE NIEUWE VWA WORDT NEDERLANDSE VOEDSEL EN WARENAUTORITEIT

Op woensdag 23 november jl. heeft de nVWA haar plannen ontvouwt voor 2012 in het spoorwegmuseum in Utrecht ten overstaan van al haar stake-holders. Alle brancheverenigingen, productschappen, collega ministeries en erkende toezichthouders waren hierbij aanwezig. Houwers Holtackers was als erkend inspectiebedrijf ook uitgenodigd. Na een algemeen verhaal van de inspecteur generaal dhr. W. Schreuders was het de beurt aan de leden van de directieraad om hun plannen voor 2012 te presenteren. Dhr. H. de Groot, Hoofdinspecteur divisie Consument & veiligheid gaf een korte inkijk in de plannen en nodigde de aanwezige uit om reacties te geven op de plannen van openbaarmaking van de inspectiegegevens. Zoals HH al had aangekondigd op haar mini-symposium in 2011 is er door de minister van Volksgezondheid in april 2011 opdracht gegeven tot openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA.

De openbaarmaking komt in de vorm van een stoplicht per inspectielocatie, dus per adres waar zich een bedrijf bevindt. De kleur vertegenwoordigd het vertrouwen dat de NVWA heeft in het bedrijf. De groene kleur voor bedrijven waar de voedselveiligheid in voldoende mate is geborgd. De oranje kleur voor bedrijven waar de NVWA heeft moeten ingrijpen met een maatregel. De rode kleur is voor bedrijven die in 2 jaar tijd meerdere maatregelen hebben gekregen ook in de vorm van een boete. De nieuwe kleur die de NVWA introduceert in het stoplicht is de kleur “WIT”. Dit zijn bedrijven waar de NVWA geen actuele gegevens heeft over de afgelopen 2 jaar. De NVWA wil dan ook geen uitspraak doen over de status van het bedrijf. De openbaarmaking zal op een moderne manier vorm worden gegeven met een “app” zodat consumenten met een mobiele telefoon voor een zaak kunnen zien wat de kleur is van het bedrijf. Niet onbelangrijk is dat de groene kleur die bedrijven hebben verkregen d.m.v. een erkend zelfcontrolesysteem (het HH-zelfcontrolesysteem) gebruikt worden voor de stoplichten van de NVWA.