CONSUMENTENBOND FEL TEGEN PRODUCTIE VAST FRITUURVET

Volgens de Consumentenbond bakken cafetaria ondernemers nog steeds op grote schaal in ongezond vast frituurvet dat het schadelijke transvet bevat. Sinds de start in 2004 van de campagne ‘Verantwoord frituren’ heeft de helft van de fast food ondernemers zich aangesloten bij dit initiatief. Van de circa 3000 ondernemingen die niet zijn aangesloten gebruikt 70% geen vloeibaar vet zegt de Consumentenbond. Dit baseren zij op een steekproef onder 75 fast food bedrijven die niet meedoen aan de campagne.

Het Productschap Margarine, Oliën en Vetten verklaart echter dat in 2008 bij circa 76% van alle horecabedrijven vloeibaar vet wordt gebruikt. De Consumentenbond vindt dat de resultaten van de campagne ‘Verantwoord frituren’ na 4 jaar nog onvoldoende effect oplevert. Harde vetten met meer dan 5% transvet moeten simpelweg niet meer gemaakt worden vindt de bond; transvetten zijn 8 x schadelijker dan verzadigde vetten. Producenten van frituurvet geven aan dat de productie van vloeibaar vet toenoemt, maar er nog steeds vraag is naar hard vet en dat uit commerciële motieven productie hiervan wordt voortgezet. De Consumentenbond vind dit standpunt schadelijk voor de gezondheid en overweegt de start van een proefproces om fabrikanten te bewegen tot het stoppen van vaste frituurvetten.

Inmiddels heeft het productschap MVO al gereageerd met een poster om de bij de campagne aangesloten ondernemers de mogelijkheid te bieden zich te onderscheiden van hun collega’s die niet in gezond vet frituren. Het is een kopie van het gewraakte artikel uit de Consumentengids met daaroverheen in grote letters, ‘Wij frituren wel in gezond vet!’

Houwers Holtackers voert vrij veel inspecties uit bij cafetaria bedrijven en komt tot dezelfde conclusie als het productschap ten aanzien van het % vloeibaar vet dat gebruikt wordt (tussen 70% en 80%).

bron: EVMI

https://www.houwersgroep.nl/wp-content/uploads/2017/06/poster-gezond-frituurvet.jpg