VAN 2007 NAAR 2008

Op de valreep van 2007 kijken wij even terug op dit jaar en vooruit op het jaar dat gaat komen. Voor onze klanten was 2007 een bewogen jaar. Nagenoeg alle food sectoren hebben groei laten zien. Ook was er veel aandacht voor duurzaam produceren en verbetering van het milieu, zoals bijvoorbeeld MSC in de visserij. […]

HET WAAROM, DAAROM BOEKJE

Nederland kent enkele tientallen branche-gerichte hygiënecodes. Bij de ontwikkeling van de nieuwe versies van deze codes heeft de overheid bepaald dat bedrijven meer aandacht moeten besteden aan hun verantwoordelijkheid om personeel actief te instrueren op het gebied van voedselveiligheid. Toepassing van die kennis in praktijk is essentieel en zal in het kader van het nieuwe […]

TEVEEL VETTE VIS ONGEZOND

Meer dan drie keer per week vette vis eten, zoals haring of zalm, is riskant. Een mens krijgt dan te veel dioxine-achtige stoffen binnen. Dat blijkt uit doctoraatsonderzoek van Isabelle Sioen, meldde de Universiteit van Gent. De onderzoekster stelt wel dat vetzuren in vis goed helpen tegen hart- en vaatziekten. Twee keer per week is […]

NIEUW HANDHAVINGSBELEID DOOR VWA VANAF 2008

De overheid heeft bepaald om de regeldruk voor het bedrijfsleven te beperken of anders in te vullen. Dat geldt ook voor de handhaving van de wetten die onder verantwoordelijkheid van de Voedsel en Warenautoriteit vallen. Van oudsher is de VWA belast met toezicht op de Warenwet, maar meer recent ook de tabakswet, drank en horecawet […]

NIEUWE HYGIËNECODE HORECA PER NOVEMBER 2007

Per 1 december 2007 is de nieuwe hygiënecode voor de horeca van kracht. Met de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is een overgangstermijn afgesproken van drie maanden, dat wil zeggen dat horeca ondernemers  tot 1 maart 2008 de tijd hebt om de nieuwe code te downloaden of aan te schaffen.  De code is vanaf  7 […]

WELKOM WIL

Vanaf oktober 2007 heeft een nieuwe medewerker het Houwers Holtackers team versterkt. Houwers Holtackers heeft de ambitie om de komende jaren sterk te groeien. De eerste stappen in die richting zijn gezet met de komst van Wil Jansen als account-manager voedselveiligheid. Hij stelt zich graag even nader voor. De 47 jarige Wil Jansen is per […]

DE VWA GAAT “HANDHAVEN MET VERSTAND EN GEVOEL”

Wat wil dat nou zeggen voor de ondernemer? In de handhaving nog meer risicogericht te werk gaan. Dit betekent vooral dat de prioriteiten liggen waar de risico’s voor consument en dier het grootst zijn en waar naleving tekort schiet. De VWA stimuleert de nalevingbereidheid bij ondernemers en grijpt slagvaardig en proportioneel in als er onaanvaardbare […]

REGISTRATIEPLICHT: VERGEET U NIET TE REGISTREREN!

Alle levensmiddelenbedrijven, inclusief leveranciers van grondstoffen en ingrediënten, moeten zich per 1 januari 2006 laten registreren bij de VWA. In het najaar van 2005 publiceert de Voedsel en Waren Autoriteit een ‘Handreiking erkenning of registratie’. Aan de hand van enkele criteria kan een bedrijf dan vaststellen of het een nieuwe erkenning moet aanvragen of dat […]

EXTRA EISEN VOOR ERKENDE BEDRIJVEN

Er zijn extra hygiënevoorschriften specifiek bedoeld voor verwerkte en onverwerkte producten van dierlijke oorsprong. Denk aan vlees(producten), vis, zuivel en eieren. Voor deze bedrijven is het nu al wettelijk verplicht om over een erkenning te beschikken. Vanaf 2006 zal er sprake zijn van één type erkenning omdat de erkenning voor bedrijven met ‘geringe capaciteit’ verdwijnt. […]

KWALITEIT VAN FRITUURVET

De kwaliteit van frituurvet is een belangrijk item in de horeca en catering. Houwers Holtackers kijkt hier bij alle keuringen naar. Uit het oogpunt van voedselveiligheid zijn er een paar factoren om op te letten: de temperatuur, veroudering van vet en gebruik van plantaardige olie. Advies voor 175 °C Bekend is dat de Hygiënecode voor […]