VAN 2007 NAAR 2008

Op de valreep van 2007 kijken wij even terug op dit jaar en vooruit op het jaar dat gaat komen.

Voor onze klanten was 2007 een bewogen jaar. Nagenoeg alle food sectoren hebben groei laten zien. Ook was er veel aandacht voor duurzaam produceren en verbetering van het milieu, zoals bijvoorbeeld MSC in de visserij. Voedsel in relatie tot de obesitas problematiek en verdere doorgroei van functional foods is een ander onderwerp dat in de belangstelling staat. En wat dacht u van de sterke groei van het biologische assortiment, de aandacht voor regionale en streekproducten. Ook de verdere globalisering in de foodketen en de kostenstijging van primaire grondstoffen is niet te onderschatten geweest. Voeg daarbij de komende veranderingen van het wettelijke handhavingsbeleid op voedselveiligheidsgebied, en er is sprake geweest van een bewogen jaar!

Voor Houwers Holtackers was 2007 ook een bewogen jaar met veel veranderingen. Herijking van de strategie van Houwers Holtackers met als resultaat een verdere doorgroei naar een auditorganisatie voedselveiligheid. In een markt van een terugtrekkende overheid staan wij klaar voor u als hét auditbedrijf voor de sectoren: horeca, catering, retail, groothandel, zorgsector, convenience en visserijproducten. Wettelijke verplichtingen worden gemeten en bewakingsprocedures getoetst, waarbij gerichte ondersteuning en trainingen een waardevolle aanvulling zullen zijn. In dat kader is ook de organisatiestructuur gewijzigd en zijn en viertal nieuwe medewerkers aan het team toegevoegd.

Het nieuwe interventiebeleid van de overheid en de eerder genoemde ontwikkelingen zullen in 2008 verder gaan doorzetten. Op gebied van voedselveiligheid zullen marktpartijen zich moeten inrichten op het ontwikkelen van een eigen toezicht strategie om te kunnen voldoen aan het nieuwe handhavingsbeleid van de VWA. Wat zullen de consequenties zijn voor de voedselverwerkende industrie nu milieu en obesitas tot actief beleid gaan dwingen. Waar liggen de kansen voor ondernemers in een sterk ontwikkelde out of home markt. In ieder geval biedt 2008 voldoende uitdagingen, dat mag duidelijk zijn.

Voor Houwers Holtackers zal 2008 in het teken staan van de verdere uitvoering van de nieuwe strategie: doorontwikkelen van een geaccrediteerde auditorganisatie conform de ISO/IEC 17020 norm (internationale norm voor inspectie instellingen). Daarnaast zullen wij onze klanten blijven bedienen met maatwerk en tijdig informeren over marktontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid.

Maar eerst tijd voor een stukje reflectie, bezinning en genieten. Dat hoort bij deze tijd van het jaar. Wij wensen u prettige dagen en een gezond en succesvol 2008 toe!

Het team van Houwers Holtackers.