BROOD MET ASBEST!

Zo werd er op radio en TV direct een beeld geschetst dat er sprake was van een ernstig volksgezondheidsgevaar. Volgens de berichten waren er bij Bakkersland ovens in gebruik waar asbest in verwerkt was. Dit asbest zou zich in de ovens hebben verspreid over het brood. Vele deskundigen werden aan het woord gelaten over de risico’s van asbest, bekend is dat bij inademing asbest veel gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Maar wat het risico van asbest op levensmiddelen is, werd niet onderbouwd.

Het gevolg is dat je al bijna naar een ander product gaat uitkijken voor je dagelijks ontbijt. Op de site van de NVWA is een reactie gegeven op de uitzending van Zembla over dit onderwerp. Hierin staat dat de ondernemer na het incident uit eigen beweging al het brood uit de verkoop heeft gehaald. De NVWA heeft vastgesteld dat de onderneming de voorzorgsmaatregelen goed heeft getroffen en dat een publiekswaarschuwing niet nodig was.

Uit de hele affaire is weer een goede les te trekken. Als zich een incident voordoet is het raadzaam in overleg te treden met de NVWA. Het Bureau Risico beoordeling van de NVWA doet dan uitspraak of er sprake is van een volksgezondheid risico. Zoals in dit geval is het risico van asbest op levensmiddelen zeer gering, wel moet worden voorkomen dat het asbest vrij kan komen.

 

https://www.houwersgroep.nl/wp-content/uploads/2014/01/MG_8956-broodjes.jpg