BELEIDSNOTITIES VOOR INSTELLINGEN

In de nieuwe Hygiënecode voor de voedingsverzorging zorginstellingen en Defensie 2014 staat dat een instelling een beleidsnotitie moeten hebben opgesteld waarin de directie het naleven van de HACCP-regels een integraal onderdeel maakt van haar totale kwaliteitsmanagementsysteem. Wat zegt dat regeltje nu precies?

In het kader van de Zorgwet is een instelling verplicht om “goede zorg” te verlenen aan de mensen die van hun zorg afhankelijk zijn, hieronder valt ook het verstrekken van een gezonde en veilige maaltijd. Dat maakt het voor instellingen duidelijker dat niet alleen zorgindicatoren, maar ook een veilige, gezonde maaltijd bepalen of je het HKZ, ISO-certificaat of Inspectie-certificaat wederom kunt behalen.

Hoe gaat de Houwers Groep als inspectie-instelling hiermee om? De nieuwe code is sinds 1 juni 2014 van kracht en dient nageleefd te worden. Bij inspecties zal de vraag gesteld worden of er een kwaliteitsbeleid is geformuleerd en of het HACCP-principe t.a.v. de voedselverstrekking hierin is verwoord. De inspecteur mag hier in eerste instantie een opmerking over schrijven, eerst informeren en toetsen wat er aanwezig is. In een volgende inspectie mag hij hiervoor punten in mindering brengen, de instelling is ten slotte dan op de hoogte van het tekort in het systeem.

Voor alle certificerende instanties is het wel goed om te weten dat tekortkomingen, geconstateerd door een officieel inspectie bedrijf, gewogen moeten worden in hun beoordeling. Een “oranje” status bij de Houwers Groep zou niet kunnen leiden tot een “certificaat” voor het kwaliteitsmanagementsysteem waarin HACCP verankerd is.