Atlant Wonen: omgaan met coronamaatregelen op een zorg- en welzijnlocatie

‘Dankzij bezoekersraam toch kunnen praten met dierbaren’

De inspecteurs van Houwers Groep doen verslag van hun bezoeken aan diverse soorten bedrijven en instellingen. Ondernemers delen hun tips & tricks op het gebied van voedselveiligheid en coronamaatregelen. Deze editie: 5 vragen aan inspecteur Jan-Willem van der Velden. Hij verzorgde een inspectie bij Atlant wonen, zorg en welzijn.

Waar is de inspectie uitgevoerd?

“Op de locatie Heemhof van Atlant wonen, zorg en welzijn. Heemhof bevindt zich in Apeldoorn.”

Welke coronamaatregelen heeft de organisatie genomen?

“Bij de uitbraak van corona zijn alle locaties gesloten. Geen bezoek was nog welkom, in verband met mogelijke besmettingen. De productie van de maaltijden werd centraal aangestuurd vanuit de keuken. Zo ontstond er zo min mogelijk contact tussen de zorgmedewerkers en het keukenpersoneel.”

Hoe reageerden betrokkenen hierop?

“Bezoekers vonden het heel lastig. Ze wilden natuurlijk graag hun familieleden zien. Hiervoor is een bezoekersraam ontwikkeld, zodat familie toch met hun dierbaren konden praten. De omstandigheden waren vervelend, maar er was over het algemeen wel begrip voor de situatie.”

Hoe wordt de voedselveiligheid geborgd?

“Hier wordt gehandeld conform de richtlijnen van het RIVM. Naast de algemene instructie volgt het personeel een eigen coronaprotocol. Het personeel heeft onderling een kritische houding naar elkaar toe. Dit werkt alleen maar versterkend.”

Hoe wordt er gereageerd op jouw bezoek?

“Een bezoek van Houwers Groep wordt als positief ervaren. Leveranciers die langskomen vindt men nog een beetje eng. We nemen uiteraard alle gevraagde voorzorgsmaatregelen.”

(foto rechts via atlant.nl)