ALLERGENEN VERMELDING OP ONVERPAKTE LEVENSMIDDELEN

Nieuwe Europese Verordening 16555 m.b.t. “Voedselinformatie aan de consument” is voorgelegd aan de EU-commissie voor politiek akkoord. Dit betekent dat de technische inhoudelijke afstemming in de EU is afgerond. Wat heeft een ambachtelijk bedrijf van doen met deze EU-Verordening?

Alles wat met informatie naar de consument van doen heeft, denk aan ingrediënten declaratie, voedingswaarde informatie, tht (ten minste houdbaar tot) of tgt (te gebruiken tot) en allergenen informatie is allemaal ondergebracht in deze EU-verordening.
Wat direct opvalt is dat de informatie over allergenen, wat al op etiketten moest worden vermeld, met de inwerkingtreding van deze Verordening ook bij onverpakte producten vermeld moet worden. Dit betekent dat in een vitrine bij het onverpakte producten en op een menu-kaart in een restaurant vermeld moet gaan worden als er allergenen stoffen in het product voorkomen.

De allergenen, 14 stuks, zijn opgesomd in de Verordening en dienen vermeld te worden, als zij voorkomen in het product of in grondstoffen van het product. In Europees verband is men wel bezig om “grenswaarden” aan te geven tot welke ondergrens een allergeen mag voorkomen, maar zolang dat niet is vastgesteld is afwezig de norm.

Houwers Holtackers zal in haar inspectie programma aandacht geven aan dit onderwerp om ondernemers voor te bereiden op de komst van de nieuwe wetgeving. Kijkend naar Duitsland is daar al jaren gebruikelijk om de allergenen stoffen te vermelden op de menu-kaart. Misschien liepen wij in Nederland een beetje achter. Vorig jaar is een Duitse toeriste in Medemblik overleden na het eten van een saté kroket. Door een juiste aanduiding zijn dit soort incidenten te voorkomen. De wetgeving gaat hier nu voorwaarden aan stellen.