Allergenen

Per 1 januari 2021 is één van de speerpunten van de NVWA ingegaan: allergeneninformatie. Vanuit ’t veld krijgen wij al meerdere berichten dat er flink wordt doorgevraagd op dit onderwerp tijdens de inspecties. In november 2020 hebben we jullie al eerder bericht over het interventiebeleid, onderstaand nogmaals de belangrijkste informatie.

  • Allergenen (WWR allergeneninformatie niet -voorverpakte levensmiddelen)

Vanaf 13 december 2014 is het bij wet verplicht om 14 allergenen te vermelden volgens Verordening (EG) nr. 1169/2011: Verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (de basis van de etiketteringseisen). Sinds april 2020 handhaaft de NVWA actief op deze wetgeving. In de Warenwetregeling Allergenen niet-voorverpakte levensmiddelen (2014) staan de wetgeving en artikelen uitgebreid beschreven. De NVWA focust zich tijdens de inspectie op allergenen informatie die of schriftelijk of mondeling moet worden verstrekt. Ook de website wordt daarbij beoordeeld. Het inspectieonderwerp Allergenen (WWR allergeneninformatie niet –voorverpakte levensmiddelen) dient zo snel mogelijk toegevoegd te worden aan de inspectielijst. In 2020 mocht dit nog als een ‘bovenwettelijke vraag’ worden behandeld, waarbij een eventuele tekortkoming nog geen invloed heeft op het inspectieresultaat van de POC. Vanaf 1 januari 2021 moet het inspectieonderwerp allergenen ons (interventie) beleid volgen en dient een tekortkoming invloed te hebben op het inspectieresultaat van de POC.

Het Allergenen interventiebeleid is niet anders dan het algemeen interventiebeleid.

  • 1e keer een overtreding geconstateerd -> schriftelijke waarschuwing
  • 2e keer een overtreding geconstateerd -> rapport van bevindingen

Er is sprake van een overtreding indien minimaal één van de artikelen benoemd in de Warenwetregeling Allergenen niet-voorverpakte levensmiddelen (2014) als onvoldoende wordt beoordeeld.

E-learning Allergenen

Op een snelle en gemakkelijke manier je kennis m.b.t. allergenen opfrissen? Dat kan met onze e-learning Allergenen. Vraag hem aan via een mail naar verkoop@houwersgroep.nl