AANVULLENDE PROCESSEN OP EEN HYGIËNECODE

Bij het inspecteren door de inspecteurs van HG wordt bij aanvang van de inspectie de scoop vastgesteld van een bedrijf. Dit houdt in dat wordt gekeken welke activiteiten een bedrijf of locatie uitvoert. Vervolgens wordt gevraagd welke hygiënecode er wordt gebruikt, dit om weer vast te stellen of de activiteiten van de locatie overeenkomen met de procesbeschrijving uit de gekozen hygiënecode.

Volgens de wet moet een bedrijf alle gevaren analyseren uit alle processtappen. Als een processtap of handeling niet beschreven is in de gekozen hygiënecode, mag de ondernemer een passage uit een andere hygiënecode gebruiken als werkvoorschrift. Is de handeling of processtap in geen enkele code beschreven, dan dient de ondernemer na te denken over de gevaren die voor kunnen komen in zijn aanvullende processtap en hiervan een procesbeschrijving te maken. Dit voegt hij toe aan zijn HACCP-boek, de hygiënecode. Tijdens de inspectie van HG wordt de procesbeschrijving getoetst op naleving, waarmee de ondernemer invulling heeft gegeven aan zijn wettelijke HACCP-verplichting.