1 MILJOEN EURO VOOR CERTIFICERING VISKETEN

Minister Gerda Verburg stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van certificering binnen de visketen. Certificering steunt hiermee milieuvriendelijke productiemethoden. De subsidieregeling wordt opengesteld van 1 september 2010 tot 30 september 2010.

Certificering kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame visserij. Met deze regeling wil minister Verburg het bedrijfsleven ondersteunen bij certificeringstrajecten. Het certificeringstraject en de onafhankelijke certificeringsinstantie moeten voldoen aan de richtlijnen van de Food and Agriculture Organization (FAO).

Samenwerkingsverbanden van visserijondernemingen en beroepsorganisaties kunnen een aanvraag indienen voor de regeling certificering in de visketen. Het budget wordt verdeeld op basis van loting van alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden.

Voor meer informatie: www.minlnv.nl