Welke consumenteninformatie is verplicht (bij een webshop)

Sinds december 2014 is het al verplicht. Op het moment van aankoop moet de consumenteninformatie inzichtelijk zijn. Bij verkoop op locatie kan onderscheid gemaakt worden tussen een voorverpakt en een niet voorverpakt levensmiddel. Hiervoor heeft de NVWA een beslisboom opgesteld.

Voorverpakte levensmiddelen moeten altijd voorzien zijn van een volledig etiket met volledige consumenteninformatie. Daarbij moet worden voldaan aan Verordening (EU) nr. 1169/2011. Hiervoor heeft de NVWA een handboek opgesteld.

Voor niet verpakte en niet voorverpakte levensmiddelen geldt dat consumenten op locatie uitgenodigd moeten worden om te vragen naar de allergeneninformatie, als deze niet op een verpakking of bij een product is aangeduid. Dit kan door een signing aan te brengen met bijvoorbeeld de tekst: heeft u een allergie, vraag ons de informatie.

Het online bestellen van levensmiddelen heeft een ongekende groei doorgemaakt in 2020. Maar welke informatie moet u verplicht vermelden op uw webshop?

Voor de voorverpakte levensmiddelen gelden online dezelfde eisen als bij verkoop op locatie. Alle consumenteninformatie die op het etiket staat, moet online ook inzichtelijk zijn. Met uitzondering van de houdbaarheid. Op het moment van leveren moet, net als bij verkoop op locatie, alle consumenteninformatie inzichtelijk zijn. Inclusief de houdbaarheid.

Bij online verkoop is er voor de allergeneninformatie geen onderscheid tussen voorverpakt en niet voorverpakt. Op het moment van aankoop moet de allergeneninformatie inzichtelijk zijn.

Maar ik maak gebruik van een derde partij (thuisbezorgd, uber eats, e-foods etc.)voor mijn online verkoop, wie is dan verantwoordelijk voor de informatieverstrekking?

Het platform wat u gebruikt is slechts een medium. U bent als verkoper verantwoordelijk dat de juiste informatie op het platform inzichtelijk is. Ook als dat platform beschikt over een algoritme wat allergeneninformatie automatisch aan woorden koppelt, dient u te controleren of deze informatie klopt, niet verwarrend of misleidend is.

Als er op het platform geen mogelijkheid is om consumenteninformatie inzichtelijk te maken, mag gebruik gemaakt worden van een verwijzing naar de verkoper. Bijvoorbeeld: wilt u meer informatie over dit product neem contact op met…..

Er mag dan in geen geval sprake zijn van verkoop. Met andere woorden afrekenen zonder consumenteninformatie mag niet.  De consumenteninformatie moet te allen tijde gratis beschikbaar gesteld worden. Én moet gemakkelijk benaderbaar zijn. Er mag dus niet doorverwezen worden naar een andere website of platform.

Heeft u vragen over dit onderwerp en de bijbehorende wetgeving?

Schroom niet en vraag onze hulp. De NVWA heeft al te kennen gegeven dat in 2021 de handhaving op het verstrekken van juiste consumenteninformatie op locatie en online uitgebreid gaat worden naar de detailhandel. Wij bereiden u graag voor op wat komen gaat. U kunt ons bereiken via telefoonnummer (0345) 511 903 of stuur een mail naar verkoop@houwersgroep.nl.