VEILIGHEID OP DE WERKVLOER

Veiligheid op de werkvloer. Elke onderneming dient een RI&E uit te voeren op de werkvloer in zijn bedrijf ter inventarisatie van de gevaren die medewerkers lopen tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Sinds 2010 is de Arbeidsinspectie actief aan het handhaven op het niet uitvoeren van de RI&E.

De RI&E leidt tot een lijstje met prioriteiten die aangepakt moeten worden met technische voorzieningen of instructies naar het personeel. Tenslotte moet je er als ondernemer alles aan doen om schade of letsel te voorkomen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. In geval van een bedrijfsongevalletje of letsel is er vrij snel reden voor de Arbeidsinspectie om onderzoek te doen. De Risico-Inventarisatie & Evaluatie is dan een document wat aangeeft of u als ondernemer serieus met de gevaren bent omgegaan. Voor sturing van de interne verbeteracties is een jaarlijkse check op de naleving en de actuele stand van zaken m.b.t. veiligheid op de werkvloer een noodzakelijk kwaad. HH kan haar voedselveiligheid inspectie uitbreiden met aandachtspunten veiligheid om de ondernemer nog beter van dienst te zijn.

https://www.houwersgroep.nl/wp-content/uploads/2017/06/naamloos.png