HYGIËNECODE VOOR HET POELIERSBEDRIJF, HET HOE EN WAAROM…

Zoals voor alle bereidende sectoren heeft ook het poeliersbedrijf een eigen toegesneden hygiënecode. De poelierssector heeft een aantal afwijkende processen die niet voorkomen in de andere codes zoals bijvoorbeeld de CBL-code. Vandaar dat de sector ervoor heeft gekozen een eigen code te schrijven. De meest recente versie is verschenen in 2010 en was de 3e versie sinds het ontstaan.

Maar voor wie is deze code nu eigenlijk gemaakt? De code is bruikbaar voor elk poeliersbedrijf dat rechtstreeks levert aan consumenten, instellingen en horeca; zowel in winkelvorm als ambulante handel.

De code is opgebouwd in modules. De werkwijze is simpel, de ondernemer kan zelf bepalen welke modules voor zijn onderneming van toepassing zijn. Daarnaast zijn er een aantal standaard registratielijsten ontwikkeld die de ondernemer moet gebruiken om (aantoonbaar) voedselveilig te werken.
Eenmaal per jaar moet het bedrijf (systeem) totaal worden doorgelicht, hiervoor is Houwers Holtackers de ideale partner! Met de actuele kennis van zaken zal de inspecteur de diverse basisvoorwaarden en processen beoordelen en dit verwerken in een verbeterrapport.
De ondernemer wordt vervolgens gevraagd om in het verbeterplan aan te geven welke maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. Hiermee wordt een constante kwaliteitsverbetering gerealiseerd met het doel een zo veilig mogelijk product voor de consument!
De basisvoorwaarden bestaan uit de “standaard” zaken zoals: training, persoonlijke hygiëne, plaagdierenbestrijding, reiniging en desinfectie, afvalverwerking (let op de diverse gradaties: categorie 1,2 en 3), gebouw en inrichting, inkoop en ontvangst.
De bereidingsprocessen worden apart vermeld en worden beschouwd als een kritisch proces. Voorbeelden hiervan zijn verhitten, terugkoelen en opnieuw opwarmen (regenereren). Kruisbesmetting ligt hierbij natuurlijk altijd op de loer. Maak daarom een goede scheiding tussen de rauwe en gegaarde producten binnen de onderneming. Dit wordt dan ook specifiek benoemd in de code.

Verkoop en de wijze van presenteren wordt ook apart vernoemd in een hoofdstuk tezamen met ongekoelde verkoop. De strikte controle en aantoonbaarheid speelt hierbij een belangrijke rol. Te allen tijde moeten de producten te traceren zijn en moet de tijdslijn 100% waterdicht zijn. De hygiënecode biedt hiervoor een aantal voorbeeld registratielijsten om deze borging te bewerkstelligen.
De code beschikt ook over een uitgebreide gevarenanalyse waarbij alle voorkomende processen worden beoordeeld. Voor u als ondernemer scheelt dit enorm veel werk. Ten slotte wordt transport, ambulante handel en de behandeling van wild als losse module behandeld; indien van toepassing.

Let wel: zijn er binnen uw bedrijf processen die niet worden beschreven in de code, dan moet u als ondernemer zelf een gevarenanalyse en processtap omschrijven. Ook het gebruik van andere codes waarin uw specifieke proces wel wordt beschreven, kunt u gebruiken. Deze instructies dienen dan wel fysiek aanwezig te zijn op de werkplek en, nog belangrijker, de medewerkers moeten op de hoogte zijn van deze instructie! Maar dit geldt in feite voor alle voorwaarden en processen…

Uiteraard is de code een hulpmiddel om uw zaken in goede banen te leiden. Uiteindelijk moet u, als ondernemer, en uw medewerkers het samen oppakken en de schouders eronder zetten om tot een goed en veilig eindproduct te komen.

https://www.houwersgroep.nl/wp-content/uploads/2017/06/hygiene-code-voor-het-poeliersbedrijf-300×194.jpg