GOEDKEURING AANVULLENDE MODULE HYGIËNE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de nieuwe module voor “IJsbereiding” goedgekeurd. De module is geldig per 1 juli 2012. Hiermee komt de bestaande overgangsregeling te vervallen.

De nieuwe module “IJsbereiding” is bestemd voor ambachtelijke ondernemers die hun bedrijfsvoering hebben gebaseerd op de Hygiënecode Brood- en Banketbakkerij en die de voorbereiding en/of verkoop van consumptie-ijs als nevenactiviteit hebben. De module heeft geen betrekking op de bereiding en/ of verkoop van ijs in tijdelijke en/of mobiele bedrijfsruimte zoals een ijscokar.

De module “IJsbereiding” beschrijft de specifieke basisvoorwaarden en procesbeheersing voor de bereiding en de verkoop van ijs. Reden voor de aanpassing is het feit dat de Hygiënecode voor de ambachtelijke ijsbereiding in april 2011 opnieuw is vastgesteld.

Op een aantal punten zijn de voorschriften verduidelijkt door een uitgebreidere beschrijving. Een aantal eisen zijn versoepeld zoals verwerking van rauwe melk, de temperatuur bij ontvangst, de bereiding van ongepasteuriseerde ijsmix, de condities voor terugkoelen en de eisen voor de bewaartermijnen en –temperaturen.

Bron: het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC).

https://www.houwersgroep.nl/wp-content/uploads/2017/06/Ijs-banket.jpg