DOGGY BAG!

Mag je op een buffet Doggy Bags aanbieden om de producten die je niet verkoopt mee te geven voor consumptie elders? De drang om voedselverspilling tegen te gaan is groot en we zoeken allemaal naar methoden om minder eten in de kliko te deponeren. Het voedsel is gekoeld gepresenteerd op een buffet en moet na de lunch weg, de producten worden niet opnieuw aangeboden. Uw gasten vragen om een doggy bag om de belegde broodjes mee naar hun kantoor te nemen om verspilling te voorkomen. Kunt u zo maar gehoor geven aan dit verzoek?

U bent tenslotte als cateraar verantwoordelijk voor het belegde broodje. Wat als de gasten de dag erna terug komen met de mededeling dat zij ziek zijn geworden van dat broodje? U bent als cateraar verantwoordelijk voor uw belegde broodjes tot het moment van verstrekking. Als u doggy bags verstrekt zou u de indruk kunnen wekken dat de belegde broodjes daarna ook nog wel geschikt zijn voor consumptie. Hoe de gast de broodjes gaat bewaren weet u niet! Hier kunt u ook niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Het is dan ook belangrijk dat u duidelijk bent naar uw gasten over wat er wel en niet kan met uw producten. Vermeldt u duidelijk dat “de producten op het buffet geschikt zijn voor directe consumptie” dan is daar geen woord Spaans bij! Wat gasten allemaal doen met door u verkocht voedsel hebt u geen weet van en bent u ook niet verantwoordelijk voor. Het verstrekken van een doggy bag is niet meer dan het aanbieden van een verpakking om een product mee te nemen, zoals ook door de gast een servetjes kan worden gebruikt om een broodje mee te nemen naar de werkplek. U bepaald het moment dat het broodje nog geschikt is en of het mag worden meegenomen, betaald of niet betaald, op een bordje of in een doggy bag!