CERTIFICAAT VOOR VOEDSELBANK TIEL DEC

Voedselbank Tiel heeft 24 november j.l. het HH certificaat van Toos Houwers in ontvangst mogen nemen. Dit betekent dat Voedselbank Tiel over een erkend bewijs beschikt van zijn correcte manier van werken op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne. ‘’ Aan de hand van een inspectielijst zijn basisvoorwaarden als persoonlijke hygiëne, ongedierte, afval, inrichting en […]

DE NIEUWE VWA WORDT NEDERLANDSE VOEDSEL EN WARENAUTORITEIT

Op woensdag 23 november jl. heeft de nVWA haar plannen ontvouwt voor 2012 in het spoorwegmuseum in Utrecht ten overstaan van al haar stake-holders. Alle brancheverenigingen, productschappen, collega ministeries en erkende toezichthouders waren hierbij aanwezig. Houwers Holtackers was als erkend inspectiebedrijf ook uitgenodigd. Na een algemeen verhaal van de inspecteur generaal dhr. W. Schreuders was […]

FOOD FOR THOUGHT….. VOEDSELVERSPILLING

In een onlangs verschenen onderzoek is naar buiten gekomen dat de consument jaarlijks ruim 50 kilo eetbaar voedsel per persoon in de afvalbak gooit. Dat is in totaal voor € 2.4 miljard. Producenten, tussenhandel, horeca en supermarkten verspillen nog eens zo’n € 2 miljard aan voedsel. Dit is niet alleen zonde van het geld maar […]

HET NOROVIRUS DUIKT WEER OP

Afgelopen weken is het norovirus wederom opgedoken. Het virus wat buikgriep veroorzaakt is erg besmettelijk. Eerder dit jaar maakte wij melding van het norovirus in de Horeca, deze keer komt het virus voor in zorginstellingen. Zo heeft het norovirus toegeslagen in de Limburgse zorgsector door bij 4 instellingen te zorgen voor tientallen ernstige zieken. Voor […]

LATEXHANDSCHOENEN NIEUWE ZIEKMAKER!

Met deze kop opende de Telegraaf op 19 oktober 2011 een artikel. Een medewerkster uit een academisch ziekenhuis had door haar werkzaamheden op de OK een latex allergie opgelopen. Later bleek dat zij steeds allergische reactie kreeg van voedsel die door mensen met latex handschoenen waren verwerkt. Koninklijke Horeca Nederland meldt in het artikel dat […]

GILDENEVENT 11, INSPIRATIETHEATER VOOR VAKMENSEN

Houwers Holtackers staat 21 november a.s. op het GildenEvent11 in Cinemec in Ede. In 9 theaters worden inspiratieve presentaties geboden. Programma GildenEvent11 biedt o.a. Spectaculaire opening Een mastercclass van Robert Kranenborg en Luc Kusters 24 Kitchen met Meesterkok en Meester Patissier Rudolph van Veen en Rob Baan Norbert Koremans eigenzinnige kijk op kwaliteitsverbetering in de […]

AANVULLENDE PROCESSEN OP EEN HYGIËNECODE

Bij het inspecteren door de inspecteurs van HG wordt bij aanvang van de inspectie de scoop vastgesteld van een bedrijf. Dit houdt in dat wordt gekeken welke activiteiten een bedrijf of locatie uitvoert. Vervolgens wordt gevraagd welke hygiënecode er wordt gebruikt, dit om weer vast te stellen of de activiteiten van de locatie overeenkomen met […]

ALLERGENEN INFORMATIE OP HET ONVERPAKT PRODUCT

In Brussel is een akkoord bereikt over een nieuwe EG Verordening met de naam: Verstrekking Voedselinformatie aan de Consument 2011. Deze Verordening is een samenvoeging van 8 verordeningen die voorschriften inhielden m.b.t. etikettering. In grote lijnen blijven alle voorschriften m.b.t. etikettering van kracht, alleen staat het allemaal wat overzichtelijker in een document. Wat opvalt in […]

RETOURSTROMEN

Dierlijke bijproducten zijn producten van dierlijke oorsprong die niet (meer) voor menselijke consumptie zijn bedoeld. Levensmiddelen met producten van dierlijke oorsprong die meer voor menselijke consumptie worden bestemd, zijn een voormalig voedingsmiddel. Deze voormalige voedingsmiddelen worden een dierlijk bijproduct van categorie 3 volgens de Verordening (EG) nr. 1069/2009. Levensmiddelen kunnen om verschillende redenen niet voor […]

VEILIGHEID OP DE WERKVLOER

Veiligheid op de werkvloer. Elke onderneming dient een RI&E uit te voeren op de werkvloer in zijn bedrijf ter inventarisatie van de gevaren die medewerkers lopen tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Sinds 2010 is de Arbeidsinspectie actief aan het handhaven op het niet uitvoeren van de RI&E. De RI&E leidt tot een lijstje met […]