VAN GROOT NAAR KLEIN

De veranderingen in de zorg zijn legio en volgen elkaar in rap tempo op. Elke koerswijziging in het beleid vanuit de regering heeft direct zijn gevolg in het beleid en de uitvoering bij de zorgorganisaties. De één gaat naar groot, de ander weer terug naar klein, alles uiteraard om de best mogelijke zorg te verlenen met een krappere beurs. Bij grotere beleidswijzigingen kan het zomaar zijn dat u gebruik moet of kan maken van een andere hygiënecode.

Een voorbeeld:
De centrale keuken verdwijnt en afdelingen worden opgesplitst in kleine groepen, deze gaan voortaan door als woonvorm. Er worden eenvoudige handelingen verricht bij de voedselbereiding en verstrekking dus de hygiënecode voor de voedselverzorging in woonvormen volstaat. Bij een koerswijziging wordt besloten dat het gemakkelijker is om gebruik te maken van grotere porties maaltijdcomponenten en regenereerovens. Op zich is dit geen probleem ware het niet dat het regenereren van maaltijdcomponenten niet beschreven is in de code voor woonvormen. Het proces is uitgebreider geworden en dus moet u hiervoor een toevoeging hebben.

U kunt hiervoor een eigen instructie schrijven of gebruik maken van het betreffende hoofdstuk uit de hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie. De instructies die hierin zijn beschreven moeten exact gevolgd worden wat betekent dat de medewerkers er een taak bij krijgen. Het regenereren van maaltijdcomponenten is een CCP waar een registratieverplichting voor is opgenomen in de code. Medewerkers moeten hierover instructie krijgen, bewust gemaakt worden en weten wat zij moeten doen als er een afwijking is. Dit alles moet vastgelegd worden op een registratielijst. Hoe vaak en waar de temperatuur aan moet voldoen vind u in de code.

Bij elke wijziging moet dus ook kritisch bekeken worden of de processen die u praktijk wilt brengen beschreven zijn in de code die u wilt hanteren. Lenen uit een andere code mag, strak volgen van de procedure moet.