VAKANTIEKRACHTEN EN KENNIS

In de vakantietijd wat extra handjes om de zomer door te komen, als het vaste personeel van hun welverdiende vakantie wil genieten, is een bekend verschijnsel. De basisregel dat een ieder met eten werkt, geïnstrueerd moet worden en gecontroleerd moet worden op zijn kennis van de basishygiëne blijft gewoon van kracht. De regels gaan namelijk niet op vakantie.

Alle hygiënecodes hebben een paragraaf over de ‘Persoonlijke Hygiëne’. Als je van deze pagina’s een kopie maakt en dat uitreikt aan vakantiekrachten met het verzoek dat ze hun naam, paraaf en datum erop zetten als ze het document gelezen hebben, past dat helemaal in de verplichting om een ieder te instrueren. Vraag voor de zekerheid nog even een aantal vragen over wat er op de pagina staat, ter controle of de pagina echt gelezen is. Pagina opbergen in de HACCP-map en klaar is kees! Laat de vakantie ook voor u een rustpunt zijn in het bewaken van de voedselveiligheid, door te beginnen met een goede instructie.