Update NVWA: openbaarmaking

De NVWA gaat per 1 september op basis van de Gezondheidswet inspectieresultaten van de horecalocaties binnen heel Nederland openbaar maken. Ook formulebedrijven worden openbaar gemaakt op locatieniveau. Het gaat hierbij uitsluitend om locaties die bij de Kamer van Koophandel (KvK) staan ingeschreven onder de volgende SBI-codes:

  • 101 hotel-restaurants
  • 102 hotels, pensions en conferentieoorden
  • 101 restaurants
  • 102 fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons e.d.

Wat gaat er veranderen per 1 september 2020?

De horecalocaties die na 1 september 2020 worden geïnspecteerd krijgen een oordeel. Een oordeel is gebaseerd op minimaal 1 geïnspecteerd onderwerp. Horecalocaties die niet geïnspecteerd zijn, krijgen nog geen oordeel, met uitzondering van groene POC-locaties (zie laatste alinea). De horecalocaties waar de NVWA na 2 jaar nog niet is geweest, worden pas per 1 september 2022 gepubliceerd met het oordeel “geen recente gegevens”.

Na de uitgevoerde inspectie ontvangt de horecalocatie een brief met daarin de aankondiging om het oordeel van de inspectieresultaten openbaar te maken. Twee weken na ontvangst van deze brief wordt het oordeel gepubliceerd.

Vanaf het moment dat de inspectieresultaten openbaar worden gemaakt, blijven de inspectieresultaten 2 jaar geldig, behalve als er verbeterpunten zijn vastgesteld. In dat geval blijft het oordeel altijd 3 maanden staan, ook als er inmiddels een herinspectie heeft plaatsgevonden. Om u een transparant overzicht te geven van onze werkwijze, vindt u in de bijlage een stroomschema van de openbaarmaking van horecalocaties per 1 september 2020.

Wilt u meer informatie over de inspectieresultaten per horecalocatie? Klik dan op deze link.

Wat zijn de gevolgen van de wijze waarop een bedrijf in de KvK staat ingeschreven?

Openbaarmaking van inspectieresultaten is gebaseerd op de inschrijving van een horecalocatie bij de KvK. Het is daarom belangrijk dat elke horecalocatie zich juist heeft ingeschreven, dat wil zeggen op het adres waar de horecalocatie ook daadwerkelijk gevestigd is en met de juiste SBI-code(s). Dit om te voorkomen dat er onjuiste gegevens openbaar worden gemaakt.

Wij willen u vragen dit onder de aandacht te brengen bij de horecaondernemers en wijzigingen direct bij de KvK door te laten voeren.

Voorafgaand aan de openbaarmaking wordt een horecalocatie per brief op de hoogte gebracht van het oordeel. Deze brief wordt verzonden naar het correspondentieadres van de (neven)vestiging en niet naar de hoofdvestiging. Ook hiervoor is een juiste KvK-registratie van belang.

Wat zijn de gevolgen voor Formuleaanpak?

Voor alle bedrijven die toezicht van de NVWA krijgen middels de formuleaanpak, geldt dat het oordeel van de hele formule ook nog steeds openbaar gemaakt wordt. Niet meer met een kleur, maar door middel van een tekst. Groene formules worden voortaan vermeld met het oordeel “voldoet”, gele formules met het oordeel “verbeterpunten vastgesteld”. Dit formuleoordeel blijft maximaal 3 jaar geldig en wordt dan eventueel vervangen door het oordeel “geen recente gegevens”.

Daarnaast wordt de matrix met inspectieresultaten vervangen door de drie onderwerpen die ook bij horecalocaties worden gebruikt:

  • Juiste omgang met voedsel
  • Hygiëne
  • Ongediertewering

Wilt u meer informatie over de formuleaanpak? Neem dan contact met ons op via verkoop@houwersgroep.nl

Wat zijn de gevolgen voor groene POC-locaties (Privaat Orgaan Controlesysteem)?

De NVWA maakt in haar toezicht gebruik van de inspectieresultaten van geaccepteerde private controlebureaus. Horecalocaties die door een POC als “groen” zijn aangemeld bij de NVWA, worden openbaar gemaakt met het oordeel “voldoet, gebaseerd op inspecties door een geaccepteerd privaat controlebureau”. Dit geldt ook voor horecalocaties die vallen onder de formuleaanpak.

De inspectieresultaten van de NVWA zelf worden niet openbaar gemaakt. Als de horecalocatie wordt afgemeld als “groene” POC-locatie, geldt dat de inspectieresultaten van de NVWA vanaf 3 maanden voor de datum van afmelding openbaar gemaakt worden.

Wilt u weten wat de POC systematiek voor uw organisatie betekent, neem dan contact met ons op via verkoop@houwersgroep.nl