SCHONE SCHIJN

We halen het nog maar eens van stal, de schoonmaakregistratie. Wat gebeurt er mee en wat zou het moeten zijn? Wat er mee gebeurt is duidelijk. Iedereen vult iets in, een naam-, een kruisje-, een paraaf aan het eind van elke dag. Even opletten dat de wekelijkse onderdelen niet mee aftekent en klaar weer. Morgen opnieuw doen, niet vergeten!

Wat het zou moeten zijn, is minder voor de hand liggend. Het is eigenlijk een informatiebron die u waardevolle informatie verstrekt over het bewustzijn van uw medewerkers. Nagenoeg overal worden de registraties in een map verzameld en kijkt niemand er meer naar. Een managementtool waar helaas weinig gebruik van wordt gemaakt.

Wat u er mee kan, is controleren of de schoonmaak wordt uitgevoerd zoals verwacht. Er zijn legio voorbeelden te geven van lijsten waar de periodieke schoonmaak is afgetekend, terwijl erachter in een koeling de schimmel in dikke plakken groeit. Dat is wat u er mee kunt, controleren of de afspraken zijn nagekomen en wie daar verantwoordelijk voor is. Aftekenen en niet goed of niet uitvoeren kan een aantal dingen betekenen.

– Er is niet of niet voldoende instructie gegeven;
– De instructie is niet begrepen en er is niet getoetst of die begrepen is;
– Er is onvoldoende tijd of middelen beschikbaar (waar ligt dat dan aan);
– Men is zich niet voldoende bewust van het belang van goed schoonmaken;
– Het wordt niet belangrijk genoeg gevonden, er wordt toch niet gekeken of het goed gedaan is.

Dat laatste is funest voor uw schoonmaakplan. Hier staat namelijk op vermeld welk onderdeel met welk middel en hoe vaak dat schoongemaakt moet worden zodat het schoon blijft. Als hier moedwillig van afgeweken wordt omdat de controle op de schoonmaak niet uitgevoerd is, dan heeft u er al snel een uitdaging bij.

Plan een wekelijks toets moment in. Neem een ingevulde lijst en ga eens controleren of het allemaal naar wens is uitgevoerd. Noteer op de lijst wat u aangetroffen heeft en maak zo nodig een foto zodat u kunt laten zien wat u bedoelt. Op de lijst kunt u nagaan wie het onderdeel heeft afgetekend zodat die medewerker bevraagd kan worden en het opnieuw kan doen als dat nodig is. Leg daarbij opnieuw uit hoe het zou moeten en waarom. Wij garanderen binnen vier weken een heel ander resultaat.