RISICOBEOORDELING NOROVIRUS

Recentelijk stond het wereldberoemde driesterrenrestaurant ‘The Fat Duck’ van Heston Blumenthal in de UK in het nieuws: liefst 529 mensen zijn ziek geworden na het eten van een maaltijd in dit restaurant, dat ruim 2 weken dicht is geweest voor nader onderzoek. Criticasters van het moleculaire koken hadden hun mening al klaar, het moleculaire ‘gedoe’ met grondstoffen is verantwoordelijk voor deze ziekte explosie. Na onderzoek bleek echter dat het zeer besmettelijk norovirus  de oorzaak was van de op buikgriep lijkende symptomen. Dit virus staat de laatste jaren veel in de aandacht. Het Bureau Risico Beoordeling van de VWA heeft een ministerieel advies opgesteld hoe dit virus in een vraag stadium is te herkennen om uitbraak te beperken.

 

Van het norovirus krijgen jaarlijks 500.000 mensen buikgriep. Zo’n 1.000 mensen komen hierdoor in het ziekenhuis. Het virus is zeer besmettelijk. In ongeveer 10 à 15 procent van alle buikgriepgevallen wordt de besmetting overgebracht via het voedsel, maar in de meeste gevallen is het een overdracht van mens tot mens. Voedsel kan al besmet zijn in een stadium ver voordat het de consument heeft bereikt. In dat geval is, bij een uitbraak veroorzaakt door het norovirus, de bron moeilijk op te sporen. De bron kan bijvoorbeeld een geïnfecteerde fruitplukker zijn, het fruit kan vervolgens verdeeld zijn in verschillende landen en  regio’s. Of de besmetting vindt plaats in de laatste schakel van voedselbereiding,  zoals bij The Fat Duck waar geinfecteerde koks het virus nog meedroegen en zo de gerechten konden besmetten. 

In het eerste geval van een vroege besmetting is het lastig om de bron op te sporen. Systeemuitwisseling van data van diverse laboratoria die schijnbaar geen verband met elkaar hebben kan leiden tot een gemeenschappelijk kenmerk, vooralsnog een dure en arbeidsintensieve methode, zeker als dit in internationaal verband onderzocht moet worden. Het rapport risicobeoordeling reikt voor deze gevallen adviezen aan voor afstemming in EU en internationaal verband. In het tweede geval geeft de risicobeoordeling vier criteria aan:

  1. Ziektegevallen zijn traceerbaar naar één restaurant of cateraar
  2. Buikgriep explosie met meer dan 24 gevallen veroorzaakt door een bron
  3. Gevallen binnen één huishouden
  4. Gevallen die niet behoren tot een bepaalde groep van norovirussen

Wordt aan een van deze criteria voldoen, dan heeft men waarschijnlijk met een voedselgerelateerde virusbesmetting te maken en is gerichte actie noodzakelijk om de uitbraak te beperken.

Hoe dan ook, voor leidinggevenden in de industrële en ambachtelijk foodsector is het van belang signalen en meldingen over buikgriep bij medewerkers serieus te nemen en aangepaste werkzaamheden te laten uitvoeren. De meldingsplicht bij besmettelijk ziekten staat niet voor niets in alle hygiëndecodes!

bron: www.vwa.nl en nieuwsbrief voedselveiligheid

https://www.houwersgroep.nl/wp-content/uploads/2017/06/norovirus.jpg