READ THE FU**ING MANUAL!

Deze kreet wordt nogal eens gebruikt door QA-managers. Maar wie is de QA-manager bij u in de zaak? Wie houdt in het zicht dat alles gebeurt zoals het is beschreven en grijpt in als dat niet meer het geval is?

Een voorbeeld waar een ieder met een slagroommachine eens over na moet denken. 40% van de slagroommonsters was in 2016 afwijkend. Dat is erg hoog! Je hoort de ondernemer al zeggen: “dat is altijd bij slagroom zo geweest”! Maar wat doen we dan fout? Welke ondernemer heeft de instructie van de leverancier van de slagroommachine nog in zijn bezit waarin beschreven is hoe de machine moet worden schoon gemaakt?

In een horeca-bedrijf waar het slagroommonster voor een tweede keer afwijkend was werd nader onderzoek gedaan door de Houwers Groep. De kop van de aanzuigunit werd niet volledig uit elkaar gehaald bij de wekelijkse schoonmaak. Na het losdraaien van twee moeren, waren de melkresten duidelijk zichtbaar tussen de boven en onderkant van de perskamer. Hoe goed de rest van de onderdelen ook worden schoon gemaakt, de nabesmetting is bij in gebruik name van deze machine een feit.

De ondernemer gaf aan dat de instructie voor het demonteren van de slagroommachine al enige tijd niet meer was geraadpleegd. Ga ook niet af op wat vertegenwoordigers bij de verkoop van zo’n machine vertellen. Lees zelf het voorschrift van de machine. In dit voorschrift staat welke onderdelen losgedraaid moeten worden om de machine volledig schoon te maken. Als na het in elkaar zetten de machine nog een keer wordt doorgespoeld met een desinfectiemiddel en vervolgens tweemaal nagespoeld met schoon water, zal dit tot een goed resultaat leiden. Deze vlieger gaat op voor elke machine die u gebruikt in uw keuken. Read the fu**ing manual, al is het taaie kost, het is wel van belang voor voedselveilige producten.