OPLICHTERS LEGIONELLA

Legionella is een hot item. Iedere ondernemer wil voorkomen dat er een besmetting met legionella kan plaatsvinden en pakt hiervoor alle mogelijkheden aan. De VROM-inspectiedienst schrijft echter voor dat alleen bedrijven met een verhoogd risico op besmetting verplicht gecontroleerd dienen te worden.

Bedrijven die geen verhoogd risico op besmetting hebben, mogen dus naar eigen behoefte legionella onderzoek organiseren. In het TROS programma Opgelicht?! is recent een interessante case over dit onderwerp gepresenteerd.

Hieruit bleek dat de vele actieve bedrijven die op internet hun diensten aanbieden, ondernemers misleiden. Zo stellen zij dat iedereen verplicht is, worden meer tappunten in rekening gebracht dan aanwezig of worden voor hoge kosten onderhoudscontracten voor langere periodes afgesloten.

Productcertificaat
Opgelicht?! geeft tevens reactie op de uitgifte van een certificaat. Zo stellen bedrijven dat zij de monsters laten onderzoeken door een geaccrediteerd laboratorium (verplicht), maar zijn de werknemers die de monsters nemen niet geaccrediteerd. Volgens de Raad van Accreditatie, is een certificaat alleen (rechts)geldig wanneer de activiteiten van het bedrijf zelf ook geaccrediteerd zijn. In praktijk betekent dit, dat wanneer er een ongeluk is ten gevolge van legionella, de ondernemer zelf hiervoor aansprakelijk is omdat zijn legionella onderzoek niet door een geaccrediteerd bedrijf is uitgevoerd. De monstername is namelijk niet rechtsgeldig, waardoor de aansprakelijkheid bij de ondernemer niet is weggenomen.

Bron: http://www.opgelicht.nl/index.php?id=515