ONGEDIERTE

Plaagdieren, zoals muizen en ratten, mogen niet aanwezig zijn op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard. Bovendien mogen ze ook niet in andere bedrijfs- en verblijfruimten zijn. Plaagdieren moeten op professionele wijze worden bestreden. Dit betekent dat ze alleen bestreden mogen worden door iemand met een erkend vakbekwaamheidsdiploma. Zonder dit diploma mag u of mogen uw medewerkers niet zelf de plaagdierbestrijding uitvoeren. Het neerzetten van vang of klapvallen bij beperkte overlast is wel toegestaan.

Plaagdieren zijn bijvoorbeeld in een winkelcentrum een gemeenschappelijk probleem. Toch is het nodig dat het bestrijdingsinitiatief komt van de individuele ondernemer bij wie het probleem zich het eerst voordoet. Maar wat is de eerste stap, wie heeft welke rol en wat kunt u van collega-ondernemers verwachten. Om u daarbij te helpen kunt u gebruik maken van de handreiking Het werkt beter om samen plaagdieren te bestrijden Dit document is opgesteld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV), de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB).

De verkoop van lijmvallen en lijmplanken voor dit doel is legaal, echter deze manier van muizen en ratten vangen is in Nederland verboden. Wel kan in situaties waar alles op het gebied van wering en bestrijding is geprobeerd en de volksgezondheid, dan wel de voedselveiligheid in het geding blijven, een ontheffing worden aangevraagd. Voor meer informatie raadpleeg de website www.rvo.nl of vraag uw plaagdiermanagementbedrijf.

Bron: NVWA