ONGEDIERTE EN BAKKERIJ

Veel bakkerijen hebben een ongediertebestrijder aangetrokken om ongedierte in de bakkerij te bestrijden. Bestrijden is een optie, maar beter is om ongedierte geen kans te geven in uw bakkerij door preventieve maatregelen.

Insecten, knaagdieren, spinnen en vogels zoals duiven kunnen schade aanbrengen door vraat en uitwerpselen. Een goede reiniging zorgt ervoor dat er geen voedsel blijft liggen voor ongedierte. Het is ook belangrijk dat het ongedierte moeilijk wordt gemaakt om binnen te komen. Zorg ervoor dat de (buiten)deuren van de bakkerij gesloten blijven en niet onnodig openstaan. Ook de ramen dienen dicht te blijven of voorzien zijn van een hor.

Gaten en kieren
Vooral de bouwkundige staat van de bakkerij heeft invloed op het weren van ongedierte. Loop eens kritisch door uw eigen bakkerij en controleer op gaten en kieren. Ongedierte gebruikt vooral deze gaten en kieren om zich te nestelen. Zorg er daarom voor dat deze gaten en kieren worden afgedicht met bijvoorbeeld muizenstop of ander materiaal. Alleen dan kan ongedierte (zoveel mogelijk) worden geweerd uit het bedrijf.

Ook aan de buitenkant van uw pand kunnen preventieve maatregelen worden genomen. Zoals het verwijderen van onkruid tegen het pand aan (ideale schuilplaats voor ongedierte) en het schoonhouden van uw buitenterrein. Ligt er geen rommel naast de vuilniscontainer en is de vuilniscontainer wel gesloten?

Tijdens bezoeken van onze inspecteurs wordt door de bakker aangegeven dat overlast van muizen en vliegen te organiseren is maar de overlast van duiven voor grotere problemen zorgt ‘de vliegende ratten’ wordt dan ook vaak geroepen!

Zodra het warm genoeg is om op het terras te zitten, de winkeldeuren weer open te zetten komen ook de meldingen over duivenoverlast weer binnen. Elke stad en elk dorp heeft wel een plein waar veel duiven zitten. Alleen al op De Dam in Amsterdam houden zich naar schatting 150 tot 300 duiven op. De duiven houden zich graag op in de buurt van mensen; ze vinden of krijgen er voedsel.

Bestrijding van duiven bestaat vooral uit wering. Er zijn geen bestrijdingsmiddelen tegen duiven of vogels toegelaten in Nederland. Het wegvangen, doden of verjagen van duiven is vaak niet voldoende. Het blijkt dat de populatie zich snel herstelt of zelfs groter wordt dan daarvoor.

Geef duiven geen enkele toegang tot voedsel door zowel binnen als buiten zo hygiënisch mogelijk te werken. Voedselresten en gemorste producten direct opruimen, laat de duiven niet voeren.

Voorkom dat duiven binnen kunnen komen. Houd toegangsdeuren zoveel mogelijk gesloten of plaats een dranger zodat de deur altijd vanzelf weer dicht valt. Creëer sluizen door het plaatsen van flapdeuren en/of strokengordijnen. Tenslotte vogels schrikken af van het geluid van roofvogels, schriklinten, ritselfolie etc.