NAAM VROM-INSPECTIE GEWIJZIGD

De VROM-inspectie (VI) en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) vormen samen de Inspectie leefomgeving en Transport (ILT).

Dit betekent voor hotel- en bed en breakfastbedrijven, bungalowparken, vakantieparken, instellingen en truckstops dat er een instantie kan aankloppen met een andere naam. De taken voor het controleren van drinkwater en legionella in waterleidingsystemen is onder gebracht bij de afdeling Handhaving Drinkwater en Legionella. De nieuwe inspectie is te bereiken in Den Haag onder nummer 0884890000.

Houwers Holtackers voert al enige jaren controles en monsternames uit op het waterleidingsysteem van haar klanten en stelt vast dat de controles op de waterleidingsystemen door de VROM steeds meer handhavend van karakter zijn. Als er geen goede risico-analyse is uitgevoerd, of de technische beschrijving van het leidingsysteem is niet meer actueel door verbouwingen of aanpassingen in het systeem, leidt dit tot maatregelen van de overheidsinstantie. De kennis van de techniek en van de groeiomstandigheden van de legionella bacterie zijn nodig om een juiste beoordeling te maken of de beheersmaatregelen effectief zijn. Als deze kennis ontbreekt wordt tijdens de inspectie van HH de uitvoerende medewerker op de hoogte gebracht. Met name het meten van de temperatuur t.b.v. een juiste risico-analyse wordt te vaak verkeerd uitgevoerd met onbetrouwbare data in uw legionella logboek tot gevolg.
Bron: ISSO nieuwsbrief.