GOEDE ZORG IN DE ZOMERPERIODE

Bij mijn inspectieronde bij een van onze klanten in het oosten van het land viel me op dat op alle prikborden in de keukens een memo hing over de persoonlijke hygiëne. De tekst was overgenomen uit de hygiënecode voor de zorginstellingen en defensie.

In de tekst wordt gewezen op de basisvoorwaarden voor persoonlijke hygiëne en wordt gewezen op het risico van het Norovirus en de daarmee samenhangende meldingsplicht voor besmettelijke ziekten. Vooral met de zomervakantie in het zicht, een aantal geluksvogels zijn vast al naar warmere streken vertrokken, is het goed om deze regels weer eens onder de aandacht te brengen. Doordat er in deze periode veel wordt gewerkt met vakantie- en uitzendkrachten is het risico groter dat de kennis niet bij iedereen aanwezig is.

Iedereen die bij de voedingsverzorging betrokken is behoort de werkzaamheden te staken bij diarree, een huidinfectie, geïnfecteerde wondjes of een infectieziekte met huiduitslag en dit onmiddellijk te melden bij de leidinggevende en de (bedrijfs)arts. Hervatting van de werkzaamheden gaat in overleg met de bedrijfsarts.

Personeel dat tijdens de vakantie diarree heeft gehad, moet dit bij terugkomst op het werk eveneens melden. Ook dan zullen betrokken leidinggevende en bedrijfsarts moeten overleggen of deze persoon zijn werkzaamheden mag blijven uitvoeren.

Mijn advies is om de regels voor persoonlijke hygiëne minstens een keer per jaar weer onder de aandacht te brengen van iedereen die zich met de voedingsverzorging bezig houdt. Voorkomen is altijd beter als genezen.

Iedereen een mooie zomer toegewenst.