ESBL EN KIP

‘Kip kan schadelijk zijn voor de mens.’ Met deze koptekst alarmeerden een tweetal weken geleden de landelijke pers haar lezers. Als gevolg van het toenemend gebruik van antibiotica in de pluimveesector ontstaat er resistentie tegen antibiotica en kunnen infecties van bepaalde bacteriën niet meer behandeld worden. Een gevaarlijke ontwikkeling volgens epidemiologen. Een korte update van de feiten.

ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamases) is geen bacterie of ziekte maar een eigenschap van bacteriën om een enzym aan te maken dat antibiotica afbreekt met resistentie als gevolg. Het RIVM registreerde in 2008 dat bij 4,8% van de mensen die werden opgenomen in een ziekenhuis ESBL werd aangetroffen. In 2000 was dat nog geen enkele besmetting! Uit onderzoek blijkt dat 86% van de onderzochte kip besmet was, tegen gemiddeld 20% bij rund en varkensvlees. Onderzoek bij 26 vleeskuikenbedrijven leverde geen enkel bedrijf ESBL-vrij bedrijf op. Ook is in groente ESBL aangetroffen als gevolg van besproeien met oppervlaktewater. ESBL is volgens deskundigen al wijdverbreid. Toch is de relatie kip-mens in het geval van ESBL nog niet aangetoond.

Het overmatig gebruik van antibiotica in de pluimveesector is debet aan de ESBL besmetting. De sector wordt daar nu mee geconfronteerd en zal maatregelen moeten nemen. Ook vanuit overheidswege wordt een aanpak opgesteld die moet leiden tot reductie van het gebruik van antibiotica in de sector.

Kunnen we nog kip eten. Jazeker, als we gewoon de normale hygiëneregels in acht nemen: goed verhitten en apparatuur/ materialen waarmee rauwe dierlijke producten zijn bewerkt juist reinigen en desinfecteren.

bron: de Volkskrant