Het schoonmaakplan: waarom is het zo belangrijk?

+ gratis download: voorbeeld schoonmaakplan

Een schoonmaakplan. Iedere inspecteur vraagt ernaar en in hygiënecodes wordt er met regelmaat naar verwezen. Maar wat houdt een schoonmaakplan in? En waarom heeft u het nodig? Een schoonmaakplan is een overzicht van:

  • Welke objecten moeten worden schoongemaakt. En hoe vaak dit moet gebeuren.
  • Welke reinigings- en/of desinfectiemiddelen worden ingezet.
  • Hoe die middelen worden gebruikt.
  • Of er eventueel persoonlijke bescherming noodzakelijk is (in geval van bijtende middelen).

Vervolgens moet iedereen die schoonmaakt, op de hoogte zijn van bovenstaand. Medewerkers moeten dus weten:

  • Wat ze moeten doen
  • Wanneer ze dat moeten doen
  • Hoe ze dat moeten doen
  • Wat ze moeten doen als het misgaat of dreigt mis te gaan

Schoon is schoon?

In veel gevallen is de schoonmaak goed voor elkaar. Maar als we vragen of daarbij het plan is gevolgd, blijft het antwoord soms uit. Maakt het iets uit? Schoon is schoon, toch? Betekent het invullen van de lijsten, de schoonmaakregistratie, ook dat aan het plan wordt gehouden? De registratie dient ter ondersteuning van het plan.

Het gaat erom dat de schoonmaak volgens een vast stramien uitgevoerd wordt. Dat daarbij de juiste middelen op de juiste manier gebruikt worden. Dat voorkomt dat er bacteriën en chemicaliën een gevaar kunnen vormen voor het voedsel.

Het aftekenen van een schoonmaaklijst is het sluitstuk. Daarmee kun je als leidinggevende controleren. Een onderdeel wat afgevinkt is als schoongemaakt, moet dat ook zijn.

Hulp nodig bij het opstellen van een gedegen schoonmaakplan? Download hier het voorbeeld schoonmaakplan van Houwers Groep. Neem contact op met een van onze adviseurs via het contactformulier.