De keten gaat zich sluiten

Ondernemers zijn creatieve mensen die steeds op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden en kansen. Tijdens onze inspecties komen wij dit dan ook geregeld tegen, één daarvan is het leveren van producten aan andere bedrijven of het afnemen van producten bij bv. de lokale bakker. Hier willen wij even op inzoomen.

Recent is in de hygiënecode voor de brood en banketbakkerijen een aanvullende module opgenomen waarin de voorwaarden voor het leveren aan derden beschreven zijn. Als u, als bakker, aan derden wilt gaan leveren moet aan deze voorwaarden voldaan worden. Eén van de voorwaarden is dat u een grondige gevarenanalyse op uw in te kopen grondstoffen uitgevoerd moet hebben bv. met behulp van RiskPLaza en dat u alleen mag afnemen bij leveranciers of producenten die deze gevaren aantoonbaar onder controle hebben.

Aan de andere kant heeft u als bv. inkopende supermarktondernemer de verplichting een risicoanalyse uit te voeren. Dit om u ervan te vergewissen dat uw leverancier volgens de HACCP regels zijn werk doet, maar ook dat u een veilig product inkoopt.

U ziet het verband al ontstaan, de denkwijze moet veranderen! U moet steeds meer in ketens gaan denken, niet meer alleen in werkwijzen. Het eindproduct moet zo veilig mogelijk de winkel verlaten. Alle mogelijke risico’s moeten aantoonbaar onderzocht en zo goed als mogelijk beheerst worden van grondstof tot het eindproduct. Wilt u dus als supermarkt een samenwerking aangaan met een lokale bakker ga dan samen om de tafel zitten zodat u zeker weet dat u beiden aan de verplichtingen voldaan heeft. Het hebben van een HACCP certificaat zal in de toekomst niet meer voldoende zijn, het eindproduct moet veilig zijn.

In dit voorbeeld gaat het om een supermarkt en een bakkerij maar deze manier van denken en samenwerken kan voor elke willekeurige branche of product aangehouden worden. De voorwaarden zijn per product verschillend maar de wijze waarop u zich overtuigd moet hebben is gelijk. ‘Van grondstof tot eindproduct, t/m het einde van de bewaartermijn, aantoonbaar veilig!’

Wilt u hierbij ondersteuning, vraag het onze inspecteurs.