CERTIFICERING EN 2073 RICHTLIJN

Door de EG Verordening 2073/2005 m.b.t. de microbiologische criteria voor levensmiddelen is vernieuwde belangstelling voor inkoop gekomen. Vraag: ‘Waaruit blijkt dat uw ingekochte grondstoffen of producten veilig zijn?’ Antwoord: ‘Dat blijkt uit het certificaat wat is aangeleverd door de leverancier.’ Is dat uw overtuiging?

In ieder geval concentreert de Voedsel en Waren Autoriteit zich bij de toetsing van voornoemde Verordening op de kwaliteit van het certificaat met betrekking tot het voldoen aan deze wettelijke verplichting (2073 richtlijn).
De volgende vragen kunnen op u afkomen:

Is het certificaat geldig voor het bedrijf wat u producten levert?
Zegt het certificaat dat het over het produceren van dat product gaat?
Is een laboratorium bevoegd (ISO 17025 dan wel gelijkwaardig) voor het uitvoeren van onderzoek?
Is bij monsteronderzoek de norm ook terug te vinden in de 2073/2005?
Is bij monsteronderzoek het resultaat naar een partij herleidbaar?
Zomaar wat vragen, maar wel stof tot nadenken.