Allergenen: train uw medewerker!

Veilig voedsel is voor iedereen belangrijk, met speciale aandacht voor mensen met een voedselallergie! Een voedselallergie kan bij personen symptomen veroorzaken variërend van milde tot heftige reacties. Om een dergelijke allergische reactie te voorkomen is voor deze personen een goede en juiste informatie over de aanwezigheid van allergenen in voedsel van essentieel belang. Daarnaast dienen personen die maaltijden bereiden voor mensen met een voedselallergie de juiste kennis van zaken te hebben. Training van medewerkers en een uiterst zorgvuldige werkwijze is erg belangrijk!

E-learning Allergenen

Sinds deze week is ons digitaal toets- en ontwikkelplatform voor Voedselveiligheid op www.waaromdaarom.nu uitgebreid met de e-learningmodule Allergenen. Deze e-learning is gebaseerd op de Verordening (EU) Nr. 1169/2011 en licht de risico’s voor voedselveiligheid toe en de maatregelen die je moet treffen om die risico’s te vermijden of te verminderen. De volgende hoofdstukken komen aan bod:

  • Wat zijn allergenen
  • Symptomen allergische reactie
  • Wettelijk vastgestelde allergenen
  • Voorverpakte Levensmiddelen
  • Onverpakte Levensmiddelen
  • Valkuilen
  • Azo-kleurstoffen
  • Allergenen in de verschillende branches

Zijn de e-learningmodules iets voor uw team of bedrijf? Voor €17,50 per medewerker is uw personeel weer up-to-date wat betreft het onderwerp allergenen. Vraag uw bedrijfsaccount aan via ons contactformulier.