AFVINKLIJST OF MANAGEMENTTOOL

Geliefd en gehaat is hij, de schoonmaaklijst, dagelijks hetzelfde ritueel van afvinken en weer opbergen. Toch kan deze schijnbaar zinloze lijst u meer inzicht verschaffen.

In de praktijk komen we ze dagelijks tegen; lijsten met kruisjes, vinkjes, streepjes of andere tekens, maar wat zegt dat? Inderdaad niet zo veel, de lijst wordt als noodzakelijk ingevuld en geeft u als manager geen inzichten.

Wat als iedereen die iets heeft schoongemaakt nu eens zijn naam bij dat onderdeel gaat invullen? Dan wordt het voor u als manager interessant, u loopt de controleronde en vult de aangetroffen afwijkingen in op de lijst bij/met de naam van diegene die het heeft uitgevoerd, noteer daarbij de nodige herstelactie en u heeft een sluitend punt. Vanzelfsprekend controleert u ook die uitvoering.

Op vrij eenvoudige wijze is er nu een managementtool ontstaan waardoor u per persoon en uitgevoerde taak kunt aansturen en waardoor het algemene eindresultaat kan verbeteren.

Wat als de ene naam nu vaker voorkomt bij afwijkingen dan de andere? Dan is het nagaan van een aantal dingen belangrijk:

  • Zijn er instructies en zijn deze inzichtelijk voor de medewerkers.
  • Zijn deze instructies duidelijk en begrepen en waar blijkt dat uit (getekend voor ontvangen en begrepen).
  • Zijn er van uw zijde nog aanvullende zaken nodig om de taak goed uit te voeren (tijd/middelen).

Als aan deze voorwaarden is voldaan is er geen twijfel, de taak kan goed uitgevoerd worden.