AANGESCHERPT BOETEBELEID

Per 15 februari 2017 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een paar belangrijke wijzigingen doorgevoerd in haar controles en maatregelen bij overtredingen. Deze wijzigingen gelden onder andere voor horeca, ambachtelijke ondernemers (bijvoorbeeld poeliers en bakkers), het retailkanaal, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. In het nieuwe interventiebeleid staat hoe de NVWA een overtreding op een norm beoordeelt en welke maatregelen zij oplegt.

Er zijn twee grote wijzigingen in het interventiebeleid van de NVWA:

Wanneer de NVWA na de 1e keer waarschuwen, constateert dat de situatie hetzelfde is gebleven, deelt zij direct een boete uit.

De NVWA gaat vergelijkbare overtredingen binnen een bedrijf samennemen, bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne. Ter illustratie een voorbeeld: een NVWA-inspecteur ziet onhygiënische toestanden in de keuken en geeft de ondernemer daarvoor een waarschuwing en de opdracht om deze situatie te verbeteren. Wanneer de inspecteur bij een her inspectie constateert dat de keuken weliswaar in zijn algemeenheid schoon is, maar dat de gebruikte apparaten smerig zijn, ontvangt de ondernemer direct een boete in plaats van opnieuw een waarschuwing.

Hoe (zwaar) de NVWA bepaalde overtredingen beoordeelt, kunt u nalezen in het interventiebeleid.

Bron: NVWA