WIJZIGING MONITORINGSPLICHT SALMONELLA

Vanaf 1 januari 2010 is een EU-regelgeving ingevoerd over salmonella. De EU-regelgeving houdt in dat maximaal 1% van de volwassen vermeerderingskoppels besmet mag zijn met salmonella. Salmonella bestaat uit verschillende types, namelijk: enteritidis, hadar, infantis, virchow en typhimurium. Houders van vermeerderingskoppels waren tot 1 januari 2018 verplicht om tweewekelijks een bemonstering uit te voeren op het gehele bedrijf.

Wijziging van bemonsteringsfrequentie
Zodra er minstens twee kalenderjaren achter elkaar wordt voldaan aan de doelstelling, kan de bemonsteringfrequentie teruggeschroefd worden naar driewekelijks in plaats van tweewekelijks, volgens de NVWA.

Tot 2015 is dit dus het geval geweest, Nederland heeft gezamenlijk vijf jaar voldaan aan deze doelstelling. Echter bleek het in 2015 zo te zijn dat meer dan 1% van de volwassen vermeerderingskoppels in Nederland besmet was met salmonella, waardoor de bemonsteringsfrequentie weer was aangescherpt.

Gezamenlijk hebben de houders van vermeerderingskoppels hun verbeterpunten opgepakt en hebben tot op heden de doelstelling weer behaald. Het positieve nieuws resulteerde nogmaals in een wijziging van de bemonsteringsfrequentie. Vanaf 1 januari 2018 zal de bemonstering weer driewekelijks plaats vinden! Heel goed nieuws voor houders van vermeerderingskoppels en de eindgebruikers van de dierlijke producten!

https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2018/01/19/wijziging-monitoringsplicht-zoonotische-salmonella—vermeerderingskoppels