WEER AAN DE SLAG MAAR NU MET E HERKENNING

De vakantieperiode loopt op zijn eind, voor de meesten zit het er voor dit jaar weer op en is het dagelijkse ritme weer opgepakt. Genietend van een prachtige nazomer is het een goed moment om te kijken naar wat het eerste half jaar de revue gepasseerd is.

Er is een hoop veranderd, Den Haag en de uitvoerende diensten hebben de koers vol ingezet op voedselveiligheid en van die koers wordt niet meer afgeweken. Er staat ons nog heel wat de wachten op dat vlak. Niet alle plannen hebben al hun definitieve vorm maar wij krijgen er allemaal mee te maken.

De veranderingen in het eerste half jaar zijn o.a.: het maatregelbeleid is aangescherpt de notoire overtreders worden steviger aangepakt, een volgende aanscherping van het maatregelbeleid, openbaarmaking van inspectieresultaten komt definitief dichterbij, een nieuw tariefstelsel en ga zo maar even door. Allemaal zaken om bedacht op te zijn.

Wat al even bestond maar nu toch ook vaste vorm heeft is de wijze waarop bedrijven met de overheid kunnen corresponderen over bijvoorbeeld een opgelegde maatregel. Dit kan alleen nog als u eHerkenning heeft, maar wat is dat precies?

U kunt eHerkenning zien als een soort DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen bedrijven, dat met eHerkenning. Een belangrijk verschil is dat DigiD wordt verstrekt door de overheid en eHerkenning door commerciële bedrijven

Er bestaan 5 soorten eHerkenningsmiddelen, die zijn gebaseerd op een bepaald niveau van betrouwbaarheid. Per eHerkenningsmiddel verschilt ook de inlogmethode. eHerkenningsmiddelen zijn alleen verkrijgbaar bij erkende leveranciers. Het is dus goed om vooraf te kijken welk bedrijf bij u past en welk niveau van beveiliging er gevraagd wordt door de instantie waarmee u zaken wilt of moet doen.

Voor de NVWA is dit betrouwbaarheidsniveau EH2+. Bedenk dat het een aantal dagen duurt voor u met eHerkenning kunt inloggen, wachten tot het moment dat het echt nodig is, is dus geen goed idee want dan is snel handelen vaak de boodschap en dat kan dan net de tijd zijn die u niet meer heeft. Alle informatie die u nodig heeft kunt u vinden op de website van de NVWA of www.eherkenning.nl.

Bron: NVWA en www.eherkenning.nl