Voedselveiligheid onderdeel van cruciale infrastructuur in Coronatijd

Coronatijd veroorzaakt aanpassingen, prioriteitstellingen en nieuwe strategieën bij bedrijven. Oude werkzaamheden gaan deels wel of niet voort of gaan overhoop en voedselveiligheid lijkt dan weleens buiten beeld te vallen.

Hoe de bedrijfsvoering ook verandert, voedselveiligheid blijft onverminderd een voorwaarde. Conform de richtlijn van de rijksoverheid behoort de voedselketen – inclusief onmisbare ondersteunende functies zoals schoonmaak en toezicht – tot de cruciale infrastructuur in coronatijd.

Houwers Groep is volop actief met inspecties en advies in alle branches van de voedselsector die in coronatijd nog draaien.

Oproep: geef het aandacht en blijf het aandacht geven. Ontwikkelt u een nieuwe activiteit, denk dan ook weer aan voedselveiligheid.