UPDATE: OPENBAARMAKING INSPECTIEGEGEVENS NVWA

Zoals u eerder al in onze nieuwsbrief van februari hebt kunnen lezen kunnen consumenten binnenkort zien hoe veilig u met voedsel werkt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat de inspectieresultaten openbaar maken op de website van de NVWA en via een app.

Door het openbaar maken van de inspectieresultaten hebben consumenten de kans inzicht te krijgen in de voedselveiligheid. En u als ondernemer kunt zich onderscheiden en laten zien dat u voldoet aan de regels voor veilig voedsel, zoals die in de hygiënecode zijn vastgesteld.

Er wordt nu een eerste stap gezet in het openbaar maken van inspectieresultaten. In de loop van 2014 maakt de NVWA de inspectieresultaten van lunchrooms bekend via haar website. Consumenten zien dan per lunchroom of de regels voor veilig voedsel worden nageleefd, uitgedrukt in een kleur. Groen staat voor lunchrooms die de regels goed naleven, oranje voor lunchrooms die problemen dienen op te lossen en rood voor lunchrooms die onder verscherpt toezicht staan. De kleur wit is voor lunchrooms waar de NVWA geen recente controlegegevens over heeft.

Circa 2000 lunchroomeigenaars in Nederland hebben in februari een brief ontvangen van de NVWA en een brochure met uitleg over de procedure en welke gegevens de NVWA openbaar zal maken. In deze brief is ook aangegeven dat zij een Veilig Voedsel Verklaring kunnen invullen. Met deze verklaring kunnen bedrijven met een witte vermelding zorgen dat ze als groen vermeld worden. Aan de hand van een aantal vragen kan een ondernemer verklaren dat hij aan de regels voor veilig voedsel voldoet. Nadat de verklaring is ingevuld komt binnen zestig dagen de inspecteur van de NVWA langs om te verifiëren of de verklaring naar waarheid is ingevuld. Als dat zo is, is het bedrijf daarna met de kleur groen op de website te zien. Wanneer er toch een overtreding wordt geconstateerd wordt er een schriftelijke waarschuwing uitgeschreven en wordt de groene beoordeling uitgesteld tot het betreffende probleem is opgelost. Tot die tijd blijft de kleur wit.

Het blijkt voor ondernemers lastig in te schatten of zij daadwerkelijk aan alle eisen voldoen om een groene kleur te krijgen. De inspectie van de NVWA naar aanleiding van de Veilig Voedsel Verklaring kan dan flink tegenvallen. Door deelname aan het zelfcontrolesysteem van de Houwers Groep weet u zeker waar uw bedrijf staat op het gebied van voedselveiligheid. Wanneer wij uw bedrijf groen kleuren hebt u de zekerheid dat uw voedselveiligheid op orde is en wordt dat direct doorgegeven aan de NVWA. Mochten er toch wat verbeterpunten zijn, hebt u direct inzicht in de actiepunten om uw bedrijf groen te krijgen.

Deelname aan het zelfcontrolesysteem houdt dus in dat u een grote stap voorloopt op de concurrentie en geen extra acties meer hoeft te ondernemen wanneer de openbaarmaking voor alle bedrijven definitief wordt.

Voor meer informatie over deelname aan het zelfcontrolesysteem verwijzen wij u graag naar onze website: www.houwersgroep.nl