UPDATE MICROBIOLOGISCHE ONDERZOEK

Tijdens audits van de VWA wordt steeds meer gekeken naar het doel en nut van de monstername op bereide producten. In de praktijk blijken ondernemers erg te vertrouwen op de bacteriologisch deskundigheid van het laboratorium dat de monsters onderzoekt. Echter laboratoria voeren uit wat er gevraagd wordt. Hier kan een vacuum ontstaan waarvan de levensmiddelenondernemer de dupe kan worden. De laatste jaren is de controle volledig verschoven van productcontrole naar de procescontrole. Hierop is Europese wetgeving aangepast, zijn nieuwe normen voor microbiologisch onderzoek in de wetgeving opgenomen, en is de VWA anders gaan controleren.

Houwers Holtackers heeft haar controles en de bacteriologische onderzoeken hierop aangepast in het afgelopen jaar. Als u zelf een laboratorium inhuurt is het zaak om na te gaan of het laboratorium de juiste parameters op uw producten loslaat. Bijvoorbeeld: Als  producten met rauwe groenten worden onderzocht op het Aeroob kiemgetal of de

Enterobacteriaceae is dat een teken dat er nog volgens oude methodes wordt gewerkt. Uiteraard staat het u als ondernemer vrij om naast de wettelijke parameters en normen uw eigen aanvullende parameters en normen te laten onderzoeken, zo lang dit niet conflicteert met de wettelijke bepalingen. U moet zich dan wel afvragen waarom u extra onderzoek laat uitvoeren. 

https://www.houwersgroep.nl/wp-content/uploads/2017/06/control3.gif