Uit verscherpt toezicht, en nu?

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de voedselveilige productie van eet- en drinkwaren bij bedrijven die voedsel direct aan consumenten leveren. Als in een tijdsbestek van twee jaar door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) drie boetes worden opgelegd of als er direct gevaar is voor de volksgezondheid, komt een bedrijf onder verscherpt toezicht te staan.

Het verscherpte toezicht verloopt als volgt:

  1. Marsroute: inspecties, gesprekken met de ondernemer en aanvullende acties zoals sanctionerende en corrigerende interventies.
  2. Nazorgtraject: ondernemer en aanvullende acties zoals sanctionerende en corrigerende interventies. Het nazorgtraject beslaat een periode van acht maanden waarin het bedrijf tweemaal wordt bezocht om te bepalen of het blijft voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.

Het uiteindelijke doel van het gehele traject is het verbeteren van de regelnaleving.

Na dit intensieve verbetertraject is het noodzakelijk om ook in de toekomst te blijven voldoen aan de voedselveiligheid. Houwers Groep ondersteunt hierin door middel van inspecties, monsternames, advies en training. Samen met de ondernemer kijken we welke frequentie van inspecties passend is. Naarmate het bedrijf steeds beter scoort in de inspectierapporten, zal de frequentie afnemen.

Zit u zelf in verscherpt toezicht? Of heeft u hierover nog vragen? Stel deze gerust, wij beantwoorden uw vragen graag.