THT BEWAKING

In de supermarkt is het gebruik van een THT-bewakingsmodule al een aantal jaren ingeburgerd. Het systeem waarschuwt u dat producten tegen het eind van de bewaartermijn lopen en naar gelang de instellingen kunt u een aantal dagen daarvoor actie ondernemen om dit te voorkomen.

Toch komt het regelmatig voor dat onze inspecteurs producten aantreffen waarvan de THT verstreken is. Soms betreft het een enkel product, soms een scala aan producten waarvan de THT één of meerdere dagen overschreden is. Er zijn een aantal redenen te bedenken waardoor dit kan.

1. het betreft een gesaneerd product wat niet tijdig uit de verkoop gehaald is,
2. het is een nieuw product wat nooit is opgenomen in de module,
3. het is een product wat wel in de module staat maar waar geen actie op ondernomen is.

Wat zijn nu de regels? Bij de droge producten met een THT is verkoop met een verstreken bewaartermijn toegestaan maar is de verkoper verantwoordelijk bij een mogelijk incident. Bij koelverse producten en producten met TGT is verkoop niet toegestaan met een verstreken bewaartermijn.

De keus welke producten in de module opgenomen worden is helemaal vrij, de één kiest voor de grote aantallen droge waar en de ander voor de kritische koelverse producten en weer een ander neemt alles op. Hoe u het ook doet ben ervan bewust dat deze module slechts een hulpmiddel is. Het systeem valt of staat met hoe u er mee omgaat. Aan de voorkant moet het systeem gevuld worden met nieuwe producten, voorraad en aan de achterkant moet er voldoende controle zijn op THT en gesaneerde producten.

Als bij een inspectie een groter aantal producten met een verstreken bewaartermijn wordt aangetroffen is dit een signaal dat uw hulpmiddel niet goed gebruikt wordt. Bij een inspectie van de NVWA wordt hiervoor een maatregel opgelegd als het koelverse producten betreft. Niet zozeer op het aantal producten, 10 x hetzelfde product kan net zo zwaar wegen als 5 x een ander product, maar omdat u het voorraadbeheersysteem niet op