STAND VAN ZAKEN HERZIENING HYGIËNECODE VOEDINGSVERZORGING ZORGINSTELLINGEN EN DEFENSIE

Stand van zaken: hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie

Navraag bij het Voedingscentrum leert dat een groot gedeelte van de herziening inmiddels door de NVWA is bekeken. Er is echter één punt dat meer aandacht behoeft dan in eerste instantie gedacht.

Er wordt nu gekeken of dit op te lossen is door middel van een vergadering of dat dit punt toch door de regulieren vergadering moet. De schatting is nu dat de herziening begin 2014 klaar zal zijn.